Terug naar overzicht

26 januari 2023

Kort nieuws

Mark de Boer benoemd tot hoogleraar Infectieziekten  ► 16 februari Festival Gezond VerstandHoe sociaal epidemiologisch onderzoek bijdraagt aan gezondheidsverschillenBeleidsmakers moeten zich bewuster worden van hun eigen mensbeeldenSchulden aanpakken met zorggeld loont – white paper over de gezondheidskloofProefschrift over wijkgericht gezondheidsprogramma Voorstad BeweegtBoek Gezonde Stad biedt ander perspectief op gezondheid

Mark de Boer benoemd tot hoogleraar Infectieziekten

Mark de Boer is per 1 oktober 2022 benoemd tot hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder antimicrobiële resistentie en antibioticabeleid bij het LUMC. Mark is eerder betrokken geweest bij een AWPG onderzoek naar stigma bij dragers van een MRSA. De komende jaren wil hij onder andere onderzoeken hoe we binnen de moderne geneeskunde moeten anticiperen op de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie. LEES MEER…

 

16 februari Festival Gezond Verstand

Hét festival is voor iedereen die werkt aan gezondheid en een gezonde leefomgeving. Met sprekers Semiha Denktaş en Floor Milikowski, een festivalmarkt en workshops. Leer hoe je een Positief Gezonde leefomgeving realiseert, filosofeer over het begrip ‘gezond verstand’ en ga aan de slag met de Healthy Society Map. Ontmoet collega’s van gemeenten, kennisinstellingen, GGD-en, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Provinciehuis Zuid-Holland: 13.30-18.00 uur. LEES MEER…

 

Hoe sociaal epidemiologisch onderzoek bijdraagt aan gezondheidsverschillen

Ilse Dijkstra onderzocht hoe in de praktijk van een langdurige gezondheidsinterventie in lage inkomensbuurten verschillen onbedoeld versterkt worden. Door eisen te stellen aan evidence based interventies, infrastructurele context, financieringsstructuren en gebruikte taal wordt de potentiële kracht van een community aanpak niet benut en de kloof tussen de ’doelgroepen’ niet kleiner maar groter. Een pijnlijke uitkomst. Ilse ontving voor haar onderzoek de Hanneke Schreur scriptie prijs. LEES MEER…

 

Beleidsmakers moeten zich bewuster worden van hun eigen mensbeelden

Het essay Mensbeelden bij beleid. Bewust worden, bespreken en bijstellen van het SCP verklaart hoe mensbeelden van beleidsmakers tot stand komen en waarom die gekleurd en gesimplificeerd kunnen zijn. SCP-onderzoekers Peteke Feijten en Winnie Gebhardt pleiten voor het expliciet en open bespreken van mensbeelden achter beleid. Want onbewuste mensbeelden kunnen er toe leiden dat mensen voor wie het beleid bedoeld is tussen wal en schip terechtkomen. In hun artikel geven zij daar handvaten voor. LEES MEER…

 

Schulden aanpakken met zorggeld loont – white paper over de gezondheidskloof

Tijdens de Medical Delta Conference in Leiden 5 november 2022 werd de whitepaper ‘Naar een gezonde samenleving voor iedereen’ gepresenteerd. Hierin komt een veelheid van maatschappelijke aspecten van gezondheid aan bod; van schuldenverlichting en woonomstandigheden tot zorg voor kwetsbare groepen en inzichten over gedragsbeïnvloeding en preventie. Hoogleraar Jet Bussemaker legt uit waarom het loont om zorggeld te gebruiken om schulden aan te pakken. LEES MEER…

 

Proefschrift over wijkgericht gezondheidsprogramma Voorstad Beweegt

Op 6 december verdedigde Marja de Jong, adviseur Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland, haar proefschrift getiteld: ‘Voorstad on the move to better health. Evaluation of a community health promotion programme in a socioeconomically deprived city district in the Netherlands’. Zij heeft onderzoek gedaan naar een wijkgezondheidsprogramma in Deventer, samen met bewoners en wijkwerkers. Het onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd in bewonersparticipatie, intersectoraal werken en de aanpak van gezondheidsverschillen. LEES MEER …

 

Boek Gezonde Stad biedt ander perspectief op gezondheid

Een ander perspectief op gezondheid, dat biedt het boek ‘Gezonde stad, uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte’ van Klasien Horstman en Mare Knibbe. “We zien dat steeds meer mensen zich niet meer thuis voelen bij de focus op de individuele leefstijl als uitgangspunt van het beleid. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk om te breken met die individualisering van gezondheid. Daarom hebben we dit boek geschreven”, vertelt hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheid Klasien Horstman. LEES MEER…

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon