Terug naar overzicht

20 juni 2023

Countering Syndemic Vulnerability? Het projectteam legt het uit!

In Moerwijk in Den Haag en in de Stevenshof in Leiden begint het project Countering Syndemic Vulnerability al goed op stoom te komen. Maar wat betekent ‘syndemics’ nu eigenlijk? En wat gaat er gebeuren? Het projectteam legt het uit.

 

Vernieuwende aanpak

Om hardnekkige gezondheidsverschillen in Moerwijk en de Stevenshof te verminderen startte daar vorig jaar het onderzoeksproject “Countering syndemic vulnerability”. Het is één van de vier projecten die subsidie ontvangen voor onderzoek naar het vergroten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie mét maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraakpotentie . Doel van het project is om wijken veerkrachtiger te maken, door problemen die bijdragen aan een slechtere gezondheid, op organisatie- en beleidsniveau aan te pakken. Centraal in de aanpak staan syndemics of syndemieën, het samen voorkomen en onderling versterken van sociale en gezondheidsproblemen.

 

In gesprek met bewoners en professionals

Het projectteam is ondertussen versterkt met twee promovenda: Marieke Breed en Samantha Groenestein. Zij zijn vaak in de wijken te vinden waar ze actief de samenwerking en het gesprek opzoeken met bewoners, professionals en beleidsmakers. Marieke richt zich vooral op Moerwijk en Samantha op de Stevenshof.


Foto: Het projectteam aan het werk

 

Syndemics, een lastig concept

In de gesprekken merken Marieke en Samantha dat het concept ‘syndemics’ best lastig uit te leggen is. En ook de brede aanpak van het onderzoek roept soms meer vragen dan antwoorden op, aldus Marieke. De communicatie adviseurs van het onderzoeksinstituut IVO – dat deel uitmaakt van het onderzoeksconsortium- kwamen met de goede oplossing: ‘Dan maken we toch een uitleg filmpje!’’ Zo gezegd, zo gedaan.


Video: Het projectteam bestaande uit Nienke Slagboom, Samantha Groenestein, Marieke Breed en Matty Crone stelt zich voor en geeft uitleg over hun onderzoek.

 

Wij merken vooral dat het filmpje echt een aanvulling is waarop we op een eenvoudigere manier uitleg kunnen geven aan een bredere doelgroep. Daarnaast krijgt men ook meteen een beeld van wie wij zijn!

Marieke Breed en Samantha Groenestein

 

Syndemics kwantitatief in beeld

Naast kennismaken met de wijken, ligt de nadruk in deze fase van het project vooral op het kwantitatief in beeld brengen van de syndemische concentraties en interacties van gezondheidsproblemen en ongunstige omstandigheden in de wijk. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ELAN database, een longitudinale database met gepseudonimiseerde routinematig verzamelde zorggegevens van o.a. huisartsen in de regio’s Den Haag en Leiden. De data worden gekoppeld met CBS data, op persoons- en wijkniveau, en GGD Gezondheidsmonitor data, en geanalyseerd. In het najaar worden de eerste resultaten verwacht en gaat het onderzoek verder met het kwalitatieve gedeelte.

 

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Samantha Groenestein (s.f.f.groenestein@lumc.nl) of Marieke Breed (M.Breed@hhs.nl).

 

MEER LEZEN

Nieuwsbericht AWPG NZH: NWA-subsidie om gezondheidsongelijkheid te verminderen
Nieuwsbericht Health Campus Den Haag: Countering Syndemic Vulnerability: het verminderen van de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon