Terug naar overzicht

17 december 2021

Lagere RVP vaccinatiegraad in wijken met achterstand in Den Haag

Epidemiologen van GGD Haaglanden analyseerden data van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP),  verslagjaar 2021, op wijkniveau en migratieachtergrond in Den Haag en vergeleken dit met verslagjaar 2020. Het RVP bestaat uit 7 afzonderlijke vaccinaties die bescherming bieden tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (samen ‘DKTP’ genoemd), bof, mazelen, rode hond (samen ‘BMR’ genoemd), Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken C/ACWY (MenC/ACWY vaccinatie), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door Humaan papillomavirus (HPV). Deze vaccinaties worden vanaf de leeftijd van 2 maanden op vastgestelde momenten gegeven.

Grote wijkverschillen

De vaccinatiegraad is in Den Haag lager dan het landelijk gemiddelde, dit geldt voor alle afzonderlijke vaccinaties die in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden gegeven. Wijken met meer achterstand hebben in Den Haag over het algemeen een lagere vaccinatiegraad. Wijken die gemiddeld op alle vaccinaties een lagere vaccinatiegraad hebben zijn de Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Stationsbuurt, Centrum en Groente- en Fruitmarkt. Kenmerkend voor deze wijken is dat ze allemaal in het stadsdeel Centrum liggen, wat goed te zien is in de clustering van rode wijken in de figuur. Deze wijken hebben relatief veel achterstand en, met uitzondering van de wijk Centrum, heeft ongeveer driekwart (of meer) van de inwoners een migratieachtergrond. Er wonen in deze wijken veel kinderen. Er is daardoor veel winst te behalen op het gebied van het verhogen van de vaccinatiegraad in Den Haag.

 

Stijging vaccinatiegraad vooral bij groepen die het al relatief goed doen

Na de (licht) dalende trend van de afgelopen jaren, zien we dat de vaccinatiegraad in Nederland voor het eerst weer (licht) is toegenomen. Over de breedte is er in Den Haag ook een stijging in vaccinatiegraad zichtbaar. Wat hierin opvalt is dat in de wijken met achterstand en bij bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond, dus daar waar de vaccinatiegraad al relatief laag is, er minder stijging te zien is. De grootste stijging is te zien in wijken en groepen die het al relatief goed deden qua vaccinatiegraad.

Eenzelfde patroon, waarin de stijging in vaccinatiegraad vooral wordt gedreven door de wijken/groepen die het al relatief goed deden, is in alle G4 steden zichtbaar.

 

Invloed van Corona nog onbekend

Het is nog niet mogelijk om conclusies te trekken over de invloed van COVID-19 op de vaccinatiegraad beschreven in de rapportage. De kinderen in de rapportage zijn namelijk bijna allemaal gevaccineerd in 2018 en 2019: vóór de uitbraak van COVID-19 in maart 2020. Het gaat om cohorten die in 2018 of 2019 zijn uitgenodigd voor een bepaalde vaccinatie en waarvan de vaccinatiestatus op een specifieke leeftijd in het jaar 2020 is vastgesteld.

 

Meer lezen?

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon