Terug naar overzicht

17 december 2021

Kijkje in de keuken bij professionals sociale en medische domein

Hoe kan je de samenwerking rond onbedoelde zwangerschappen verbeteren? In Den Haag schuiven ervaringsdeskundigen en professionals uit het medisch en sociaal domein bij elkaar aan tafel om hieraan te werken. Het project Verbetering lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in Den Haag doet dit via actiegericht participatief onderzoek. We spraken hierover met onderzoeker Nienke Slagboom van het LUMC, ervaringsdeskundig professional Judith de Bruin van Siriz en May van Gijn-Huyssen van Kattendijke, kinderfysiotherapeut Nazorgpoli Neonatologie.

 


Foto’s: Kijkjes in de keuken, zomer 2021 (tijdens de fotomomenten waren geen coronamaatregelen van toepassing)

Kijkje in de keuken

Binnen het project wordt de onderzoeksmethode ‘Kijkje in de keuken’ ingezet om het medisch en sociale domein dichter bij elkaar te brengen. Ervaringsdeskundigen en professionals uit beide domeinen gaan bij elkaar op werkbezoek om kennis met elkaar te maken, elkaars taal te leren spreken en een kijkje in elkaars keuken te nemen. Tijdens het werkbezoek zijn de professionals medeonderzoekers van het project. Aan de hand van een vragenlijst die vooraf met de groep is opgesteld, wisselen zij ervaringen en inzichten uit en maken hiervan een WhatsApp verslagje.

Samenwerken draait om persoonlijke relaties

Nienke: “Dit project draait rondom samenwerking. Artikel na artikel komen we tot conclusie meer samenwerking nodig is. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te zijn, door allerlei culturele en structurele muren. Er kunnen tegengestelde belangen zijn om samen op te trekken. We weten dat de samenwerking beter wordt als mensen elkaar persoonlijk kennen. Als we dit al tientallen jaren zeggen, laten we daar dan mee beginnen en investeren in de relaties.” De ervaring van Nienke is dat de werkgroepleden tijdens hun kijkje in de keuken echt met elkaar in gesprek gaan.  Over hun ervaringen met onbedoelde zwangerschappen en het dagelijkse werk. Je kan even door de bril van een ander kijken. Zo ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe manieren van samenwerken.

Door een kijkje in de keuken ontstaan ideeën hoe de praktijk samen verbeterd kan worden.

Nienke Slagboom, onderzoeker LUMC

 

Mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld is dat van een kinderfysiotherapeut bij de Nazorgpoli Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis. Zij ziet met enige regelmaat ouders die een (zeer) ongezonde leefstijl hebben. Wetende dat dit onderwerp belangrijk is om met ouders te bespreken, is het vinden van de juiste aanpak en woorden hiervoor niet eenvoudig. “Ik heb er moeite mee dat je iets signaleert, zoals een ongezonde leefstijl, maar er vervolgens niets mee doet, dit terwijl je wel weet dat het gevolgen heeft voor de gezondheid van het hele gezin.” Tijdens een kijkje in de keuken met een GGD medewerker kreeg zij ideeën en handvaten aangereikt hoe ze deze problematiek bespreekbaar zou kunnen maken.

Het was een super waardevol gesprek en ik ga het gekregen advies meteen implementeren op de werkvloer.

May van Gijn-Huyssen van Kattendijke, kinderfysiotherapeut Nazorgpoli Neonatologie

Belang van ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundigen betrokken bij dit project spelen een belangrijke rol. Tijdens de Kijkjes in de keuken stellen zij vragen vanuit het perspectief van de doelgroep. De ervaringsdeskundige weet hoe het is, hoe het probleem er uit zien en weet verschillende oplossingen aan te dragen. Judith: “Wat mij opvalt is dat het gesprek vaak gaat over hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken. Maar hoe zorg je er voor dat de meiden en mannen die je nu bereikt ook echt de goede zorg en ondersteuning krijgen, dat vind ik veel belangrijker. Wat ik bijvoorbeeld terug hoor van mijn cliënten over het prenataal huisbezoek is niet altijd even positief. Ik heb dit besproken in het project, en ik moet zeggen dat er ook echt iets mee gedaan wordt. We zijn bezig met een opzet om te onderzoeken wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden.”

Ik heb mijn ervaringen gedeeld en ik moet zeggen dat er ook echt iets meegedaan wordt.

Judith de Bruin, ervaringsdeskundig professional, Siriz

 

 

Meer lezen?

Nieuwsbericht:

Projectbeschrijvingen:

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon