Terug naar overzicht

30 juni 2022

Interview Sjaak de Gouw, voorzitter ABR Zorgnetwerk Holland West

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden en voorzitter van de AWPG NZH, werd onlangs geïnterviewd voor de nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk Holland West. Het ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken. Het richt zich in opdracht van het Ministerie van VWS op het voorkomen en bestrijden van verspreiding van antibioticaresistentie (ABR). Sjaak de Gouw is sinds de oprichting in 2016 voorzitter van de Stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk Holland West.

Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën ongevoelig geworden voor één of meerdere soorten antibiotica. Dit betekent dat de reguliere behandeling niet meer mogelijk is en behandeling met een zwaarder antibioticum noodzakelijk is. Antibioticaresistentie is een sluipend en zorgwekkend probleem, want alhoewel er nu ook mensen overlijden aan infecties veroorzaakt door resistente bacteriën is de verwachting dat de aantallen wereldwijd zullen toenemen. Infectiepreventie en het juist gebruik van antibiotica zijn de twee pijlers in het voorkomen van antibioticaresistentie.

Samenwerking is cruciaal

Bij het aanpakken van antibioticaresistentie werkt het ABR Zorgnetwerk Holland West samen met verschillende regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in Holland West (driehoek Gouda, Den Haag en Leiden). Dit zijn huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, maar ook gehandicaptenzorg, apothekers en GGD. Deze samenwerking is cruciaal. Sjaak: “Stel, een patiënt met een resistente bacterie zoals MRSA verplaatst van het ziekenhuis naar een verpleeghuis. Dan is het belangrijk dat de instellingen ervoor zorgen dat de resistente bacterie niet wordt doorgegeven,…”. De pandemie heeft, hoewel het niet direct logisch klinkt, een positieve bijdrage geleverd aan het zorgnetwerk. Het belang van samenwerking en transmurale zorg werd ineens een stuk duidelijker.

Er kwam meer besef dat er ketens zijn die met elkaar moeten en kunnen samenwerken. Dat ging goed. Verschillende regionale instellingen kennen elkaar nu beter en zij dragen patiënten beter aan elkaar over.

In het interview gaat Sjaak verder in op verbeterpunten antibioticaresistentie, de rol van de stuurgroep, het belang van plannen in de koude fase en uitdagingen voor de toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

Lees hier het hele interview met Sjaak de Gouw
Lees hier het nieuwsbericht over de oprichting van ABR Zorgnetwerk Holland West
Lees hier over de organisatie van ABR Zorgnetwerk Holland West
Lees hier over de aanpak infectiepreventie door ABR Holland West

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op de Nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk Holland West? Meld u aan op deze pagina .

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon