Terug naar overzicht

26 juni 2022

GGD’en willen meer onderzoek doen naar infectieziektebestrijding

Femke Koedijk et al. inventariseerden de ervaringen van GGD’en met het doen van onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding. Vanuit GGD Haaglanden waren Marieke Heinen en Roelien Beuker betrokken. De resultaten publiceerden zij in het Infectieziekte Bulletin: “Infectieziekte-onderzoek bij GGD’en: welke knelpunten ervaren zij en hoe kan het beter?”.

Verschillen in onderzoekscapaciteit

De inventarisatie laat zien dat er grote verschillen zijn in de beschikbare onderzoekscapaciteit per GGD. Sinds de COVID-19 pandemie wordt er meer onderzoek gedaan. Bij GGD’en bestaat de wens om het doen van onderzoek te continueren of te intensiveren voor andere infectieziekten. Als aandachtsgebieden voor meer onderzoek noemen zij, naast algemene infectieziektebestrijding, ook vaak seksuele gezondheid, COVID-19 en reizigersadvisering.

 

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten bij het doen van onderzoek zijn een tekort aan (epidemiologische)onderzoekscapaciteit en financiële ondersteuning. Er is behoefte aan informatie over onderzoeksactiviteiten van andere GGD’en, aan een onderzoeksagenda (landelijk of regionaal) en aan een betere samenwerking tussen GGD’en en wetenschappelijke instituten of universiteiten.

Een ander veelbesproken punt was het gebrek aan onderzoekscapaciteit. De REC’ers* zien dit ook als een prioriteit en zullen de komende tijd pleiten voor structurele borging van epidemiologische ondersteuning van de teams IZB** bij iedere GGD.

* REC = Regionaal Epidemiologie Consulent. Zij zijn de contactpersonen tussen de 7 GGD-regio’s en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM als het gaat over infectieziekten-epidemiologie.

** IZB = Infectieziektebestrijding

De resultaten en conclusies zijn herkenbaar voor beide GGD’en in de AWPG NZH en bieden aanknopingspunten voor verdere stappen.

 

Meer lezen?

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon