Terug naar overzicht

25 juni 2022

Kennismaking met Sandra van Dijk

Eind vorig jaar volgde Sandra van Dijk haar voormalige collega Winnie Gebhardt op als vertegenwoordiger in de AWPG NZH. Sandra is gezondheidspsycholoog en universitair hoofddocent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Binnen de AWPG kennen we Sandra van haar betrokkenheid bij de promotieonderzoeken van Iris Groenenberg “CHECK’D: De persoonlijke gezondheidscheck in kwetsbare groepen” en Jamila Ben Meftah “COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck”. In dit nieuwsbericht stellen we Sandra van Dijk nader aan u voor.

Gezondheidsbedreigingen en kwetsbare burgers

‘Hoe gaan mensen om met ernstige bedreigingen van hun gezondheid?’ Dit is de centrale vraag in het onderzoek van Sandra van Dijk. Sandra is geïnteresseerd in het persoonsgericht maken van interventies om mensen te ondersteunen bij het omgaan met een chronische ziekte en het aannemen van een gezonde leefstijl. Zij richt zich vooral op kwetsbare burgers en hoe problemen in het sociale domein (zoals financiële stress) en het medisch domein (zoals ongezonde leefgewoonten) zich vervlechten.

Hoe voorkomen we dat mensen in een negatieve spiraal worden meegezogen van slechte zelfregulatie en eenzaamheid?

Kwartiermaker bij Healthy Society

Naast onderzoeker bij de Universiteit Leiden is Sandra sinds begin dit jaar wetenschappelijk coördinator en kwartiermaker bij de Healthy Society Hub. De Healthy Society Hub is een gezamenlijk programma van Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities. Doel van het programma is de gezondheid en het welzijn onder alle lagen van de bevolking te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Sandra gaat het Healthy Society programma uitwerken en samenwerkingen stimuleren tussen wetenschappers, zorgorganisaties, bedrijven, overheden en burgers.

Bundel aangeboden aan premier Mark Rutte

In 2021 stond Sandra landelijk in de spotlights. Samen met gezondheidseconoom, hoogleraar Marcel Canoy en Janny Bakker, voorzitter van Movisie, overhandigde zij de bundel “Momentum voor de menselijke maat” aan premier Mark Rutte.


Bron afbeelding: Movisie

In de nasleep van de Toeslagenaffaire was er grote politieke urgentie ontstaan om de menselijke maat te omarmen en het broze vertrouwen van de burger terug te winnen. De bundel bevat 15 positieve en krachtige voorbeelden hoe maatwerk wordt bevorderd in de zorgsector en het sociale domein. Het is een handreiking aan de politiek om een klimaat te scheppen waarin de menselijke maat het uitgangspunt is.

De experimenteerfase is voorbij, we weten hoe het kan en wat de randvoorwaarden zijn. Nu is het Momentum voor de menselijke maat.

Psychologische effecten van de coronapandemie

Een ander maatschappelijk onderwerp waar Sandra haar wetenschappelijke kennis actief inbrengt is de coronapandemie. Samen met Marcel Canoy schrijft zij regelmatig columns over dit onderwerp in het online tijdschrift Sociale Vraagstukken. Zij pleitten voor een multidisciplinaire aanpak van de coronapandemie en het in hun waarde laten van mensen die zich niet laten vaccineren: “Een beter begrip en meer empathie levert veel meer op dan uitsluiting”. In een lezing voor Boerhaave & Studium Generale laat Sandra zien welke psychische effecten te verwachten zijn tijdens en na een ramp. Het patroon dat bekend is uit de literatuur blijkt heel herkenbaar in de huidige coronapandemie.

 

Nieuwsgierig?

U kunt meer lezen over:


Bronnen:

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon