Terug naar overzicht

13 december 2021

Winnie Gebhardt neemt afscheid van de AWPG NZH

Winnie Gebhardt is sinds de oprichting betrokken geweest bij de AWPG NZH. Als universitair hoofdocent Gezondheidspsychologie was zij lid van de AWPG Stuurgroep en de contactpersoon voor de Universiteit Leiden. Winnie zet nu haar carrière voort als senior beleidsmedewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Winnie Gebhardt

Waardevolle bijdrage aan AWPG onderzoek

Winnie is expert op het gebied van verandering van gezondheidsgedrag, en Honorary Fellow van de European Health Psychology Society. Met deze expertise heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan meerdere AWPG onderzoeken, zowel kortdurend onderzoek als langdurend promotieonderzoek.

Winnie adviseerde en begeleidde onderzoek naar bijvoorbeeld de achtergronden van het hoge alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente Teylingen, de beweegpatronen van senioren in relatie tot hun levensloop, de ontwikkeling van digitale bijscholing voor zorgprofessionals om mensen met depressie te kunnen signaleren en begeleiden, en de factoren die te hoge zorgbelasting bij mantelzorgers kunnen voorkomen. Ook was zij betrokken bij promotieonderzoek vanuit de AWPG naar de randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen, naar een aanpak om deelname aan de risicotest van het PreventieConsult te verhogen, en naar de begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck.


Advies aan jongeren in Teylingen en hun moeders: Uitgaan is NIET gelijk aan alcohol.

 

Begeleiden en inspireren van jonge onderzoekers

Hoe kijkt Winnie terug op haar betrokkenheid bij de AWPG? Waar is zij het meest trots op? Winnie: “Al die jonge mensen die ik heb mogen begeleiden in al die jaren. Hoe hun enthousiasme én kennis groeide, en hoe de meesten van hen zelf nu weer verantwoordelijke functies bekleden vaak op het raakvlak van (preventieve) gezondheidszorg en onderzoek.”

 

Blijf elkaar opzoeken

Winnie heeft ook een aantal adviezen voor de AWPG: “Blijf elkaar opzoeken en alle kennis en ervaring delen, sluit ook aan bij verwante andere netwerken, zoals Behavioral Insights Network Nederland, en de Medical Delta, en treed naar buiten met je bevindingen.”

 

Steeds écht verder kijken: wat kunnen beleid en praktijk hiermee

“Ik ben als senior onderzoeker gaan werken bij de afdeling Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen. Als projectleider werk ik nu in een team van onderzoekers aan onderzoek dat zich richt op de rol van mensbeelden bij beleid dat zich richt op gedrag van burgers. Wat overeenkomt met het werk bij de AWPG is de multidisciplinaire bril die per definitie nodig is. Dat is naast soms best complex, ook erg verrijkend. Daarbij, en dat heb ik echt geleerd vanuit de AWPG tijd, vragen we ook bij het SCP ons steeds af: wat kan beleid hiermee en hoe kunnen onze inzichten of aanbevelingen in de praktijk geïmplementeerd worden? Dat steeds écht verder kijken dan waar je van nature wetenschappelijk in geïnteresseerd bent, vind ik de belangrijkste wijze les, die ik met veel plezier mee heb genomen naar mijn nieuwe werkcontext.”

Winnie, bedankt voor je bijdrage aan de werkplaats, we wensen je veel succes bij het SCP!

Sandra van Dijk volgt Winnie Gebhardt op als contactpersoon voor de Universiteit Leiden. In de volgende nieuwsbrief maken we kennis met haar.


Links naar genoemde AWPG onderzoeksprojecten

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon