Terug naar overzicht

20 juni 2023

DPG Haaglanden in bestuur GGD GHOR Nederland

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden, is een van de vijf nieuwe bestuursleden van GGD GHOR Nederland. In maart jl. presenteerden zij de nieuwe visie met de ambitie “Iedereen in Nederland voelt zich gezond”.


Foto: V.r.n.l. Annette de Boer (DPG Haaglanden), Thérèse Claassen (DPG Hart voor Brabant), Cees Vermeer (DPG Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ), André Rouvoet (externe voorzitter), Moniek Pieters (DPG Gelderland Zuid) en Fons Bovens (DPG Zuid Limburg).

 

Veranderende rol door coronapandemie

De afgelopen coronajaren waren voor iedereen bijzondere jaren, ook voor GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland is de branchevereniging van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De nieuwe ervaringen en nieuwe rollen die de vereniging in de coronaperiode heeft ingenomen, hebben geleid tot een herijking van de missie, visie en ambities van de vereniging. De ambitie is groot: iedereen in Nederland voelt zich gezond. Om dat te bereiken heeft de publieke gezondheid in Nederland sterke belangenbehartigers nodig.

Als bestuurder van GGD GHOR Nederland wil ik mij de komende jaren inzetten voor versterking van de publieke gezondheid. Daarbij wil ik inwoners en professionals centraal stellen, met focus op gelijke kansen op een goede gezondheid, een gezonde leefomgeving, ondersteund door een volwassen IV-landschap en onderzoek.”

Annette de Boer

 

Aan de slag met de nieuwe ambities

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de ambities van GGD GHOR Nederland. Zij doen dat door te werken aan zes doelstellingen die voortvloeien uit de visie, missie, trends en ontwikkelingen. Zie figuur.

 

Gelijke kansen op gezondheid

Door hun positionering tussen uitvoeringskennis in de regio en beleidskennis in Den Haag, zijn GGD’en bij uitstek de partij om vanuit hun kennis- en informatiepositie, het netwerk en met een brede blik de gelijke kansen op gezondheid te faciliteren, aan te jagen en te coördineren. Dit onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur.

 

Data gebruiken voor betere publiek gezondheid

GGD‘en beschikken over veel data die van grote waarde zijn voor verschillende partijen in de zorg en daarbuiten. Deze schat aan informatie wordt gebruikt om gemeenten en samenwerkingspartners te adviseren en om de gezondheidssituatie te monitoren, zowel in reguliere omstandigheden als in crisistijd. Een goede informatievoorziening (IV) verschaft inzicht in nieuwe trends en patronen waardoor beter ingespeeld kan worden op toekomstige uitbraken van infectieziekten en andere publieke gezondheidsdreigingen.

 

Beïnvloeden van de publieke gezondheid

GGD’en hebben ook een belangrijke onderzoeks-, kennis- en adviesfunctie. Deze kan nog versterkt worden, constateert het visie document. Bijvoorbeeld door het bestaande netwerk met de universitair medische centra en andere gezondheidsopleidingen en onderzoeksinstituten meer met elkaar te verbinden, te versterken en te actualiseren; en door te werken vanuit een gezamenlijke onderzoeksagenda.

 

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

De twaalf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland zijn de plek bij uitstek voor verbinding van beleid, onderzoek en praktijk. Onderzoekers, studenten en medewerkers van gemeenten en GGD’en denken samen na over hoe publieke gezondheid beter, efficiënter maar ook innovatiever kan. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot meer ‘evidence-based’ werken in de publieke gezondheid. Ook leidt samenwerking binnen de werkplaatsen tot meer onderzoek naar thema’s die voor de praktijk belangrijk zijn.

Maar wetenschappelijk onderzoek kost ook menskracht, tijd en geld. Wij pleiten ervoor dat er meer hiervan ter beschikking komt voor onderzoek naar publieke gezondheid en veiligheid.

Visiedocument GGD GHOR Nederland

 

BRONNEN
Nieuwsbericht GGD GHOR: Nieuwe koers én nieuw bestuur GGD GHOR Nederland
Visiedocument Iedereen in Nederland gezond. Publieksversie.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon