Terug naar overzicht

14 februari 2020

Afscheid van Paul Kocken

We interviewden Paul Kocken. Eind november 2019 heeft hij afscheid genomen bij TNO. Paul werkte als senior onderzoeker en was al vanaf het begin zeer actief betrokken bij de AWPG. Ook stond hij aan de wieg van de “dochter” AW Samen. In dit interview blikt Paul terug op zijn jaren bij de AWPG en zijn passie voor onderzoek ‘dat er toe doet’.

Met man en macht werken aan subsidieaanvragen

“Als ik mij goed herinner hebben we in 2005 een aanvraag gedaan bij ZonMw voor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in Noordelijk Zuid-Holland. Samen met LUMC en de GGD’en in de regio, was TNO partner. Ik trok samen met Simone Buitendijk, die later vice-rector magnificus werd bij de Universiteit Leiden, het jeugdgezondheidszorg (JGZ-)onderdeel. Ik herinner mij nog goed hoe we met man en macht werkten aan een subsidieaanvraag met projectvoorstellen voor onder meer themagroepen gezondheidsbevordering en JGZ. Helaas werd het project met partners uit de JGZ niet gehonoreerd. Wel werd subsidie verleend voor onderzoek naar een preventieve interventie voor ouderen, waar de themagroep gezondheidsbevordering aan heeft gewerkt.”

De themagroep jeugd op eigen benen

“De AWPG heeft van meet af aan het standpunt ingenomen dat we geen subsidie wilden voor het in stand houden van de werkplaats. De themagroep JGZ ging daarom gewoon vanzelf van start en we probeerden via andere subsidiestromen onderzoeksprojecten op te zetten. Samen met Simone coördineerde ik de themagroep JGZ. We legden daardoor een goede bodem voor samenwerking met de AWPG-partners, waardoor we in 2010 erin slaagden subsidie te krijgen voor een Academische Werkplaats Jeugd, die als volwassen dochter van de AWPG functioneerde. Dit waren de woorden van Sjaak de Gouw: de themagroep jeugd was volwassen geworden en kon best op eigen benen bestaan. De werkplaats heet SAMEN (www.awsamen.nl) en kent een bloeiend bestaan met 23 instellingen, werkzaam voor de JGZ en jeugdhulp in de regio. Na 6 jaar de werkplaats te hebben gecoördineerd, ben ik me meer gaan toeleggen op onderzoek, ook in EU verband, en als co-promotor van onderzoeken. Als themagroep/AWJ-werkplaats-coördinator en vertegenwoordiger van TNO nam ik tevens deel aan de stuurgroep, later klankbordgroep, van de AWPG.”

Heel leuke projecten die we deden samen met de AWPG

“Ik ben bij heel veel projecten betrokken geweest zoals Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften: effecten op gedrag, motivatie en zorgbehoeften, Signaleren in de JGZ, Samen optreden: verbeteren van zorgcoördinatie en Wijzer in de Wijk. Ik was ook betrokken bij veel kortlopende ‘klein en fijn’ projecten zoals Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Wat is de kennisbehoefte bij professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), Gehoorschade door harde muziek, Zien en gezien worden: onderzoek naar visuskaarten JGZ en Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag. Dit waren heel leuke projecten die we deden samen met de AWPG.”

Gehoorschade door harde muziek

“Dit project dat ik samen met Gaby de Lijster van TNO uitvoerde is een leuk voorbeeld van een kortlopend onderzoek (klein en fijn) dat direct door de gemeente Zoeterwoude kon worden benut om in gesprek te gaan met jongeren van het jeugdhonk over gehoorschade. Ik vond het vooral leuk vanwege het actieonderzoek karakter, waarbij de jongeren zelf in het project werden betrokken. De opdracht gevende gemeente, in dit geval de portefeuillehouder Jeugd, tevens burgemeester van Zoeterwoude, maakte zich zorgen over de luide muziek die werd gedraaid op discoavonden in het jeugdhonk. Uit het onderzoek bleek dat veel ondervraagde jongeren zich niet bewust was van het risico op gehoorschade of zich er niet mee bezig hield. Naar aanleiding van het onderzoek kocht het jongerenbestuur van Utopia een decibelmeter met limiter. Ook kwam er een vervolgproject, waarin het gebruik van oordoppen werd gepromoot.”

Foto: Burgemeester van Zoeterwoude (rechts) wordt geïnterviewd over het project bij Utopia, een uitgaansgelegendheid voor jongeren

Geen onderzoek voor in de bureaula

“De onderzoeken van de werkplaats gingen vooral stromen door betrokkenheid van de werkvloer die echt dingen anders wilden gaan doen. De ervaring is dat van bovenaf opgelegde projecten of achter het bureau opgezet onderzoek in de bureaula verdwenen. Intensieve samenwerking met beleidsmakers van gemeenten is van belang. Helaas heb ik dikwijls gezien dat hun aandacht al snel werd opgeslokt door nieuwe beleidsproblemen die zich aandienden. Het is dus belangrijk dat het vuur voor de activiteiten van de werkplaats blijft branden door inzet van alle betrokken partijen.”

Vanuit Rotterdam gaat het werk door

“Ik werk nu als onderzoeker en docent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Vanuit de EUR blijf ik met de werkplaats jeugd samenwerken in een kennisplatform voor het multisectoraal aanpakken van problemen en een gezonde toekomst van de jeugd. Onderzoek dat toepasbaar is in het beleid vind ik heel belangrijk. De EUR heeft onderzoek met impact tot speerpunt gemaakt. Ik ben dan ook blij dat ik in een team ben komen te werken die met “Behavioral Insights” en nudges bewoners en professionals wil aanzetten tot verandering. Daarnaast kan ik nu bijdragen aan een nieuwe masters opleiding voor gedragsdeskundigen die als change agents kunnen gaan werken in het veld van de gezondheidszorg.”

Paul, bedankt voor je bijdrage aan de werkplaats, we wensen je veel succes in Rotterdam!

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon