Terug naar overzicht

3 februari 2021

Wijzer in de Wijk maakt stappen

Juist ook in coronatijd is het belangrijk dat we in ons samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk goed blijven volgen of we op de goede weg zijn om onze doelen te halen richting eind 2022.


In Stevenshof en Alphen Noord staan daartoe vier vragen centraal: bereiken we de juiste inwoners, voelen ze zich (positief) gezond, is samenwerking verbeterd en verlopen de interventies goed? Tijdens een leernetwerk met vijf andere projecten uit het ZonMw programma Effectief aan de slag met preventie in je gemeente hebben we onze aanpak gedeeld.

Wat is er het afgelopen halfjaar gebeurd?

Opstellen evaluatie- en monitorplannen per wijk

Afgelopen half jaar hebben de lokale procesbegeleiders samen met de wijk (beroepskrachten en inwoners) monitor- en evaluatieplannen opgesteld. De plannen zijn bedoeld om te volgen of we op de goede weg zijn in het realiseren van onze doelen richting 2022. De lokale procesbegeleiders zijn daarin ondersteund door Werkplaats Sociaal Domein en TNO in een participatieve lerende aanpak. Ben je benieuwd naar de plannen? Wil je meer weten over de participatieve lerende aanpak? Kijk op www.wijzerindewijk.nl bij de monitoraanpak Alphen Noord of de monitoraanpak Stevenshof.

Landelijk leernetwerk ZonMw programma Effectief aan de slag met preventie in je gemeente

Ieder half jaar is een van de zes projecten van het ZonMw programma gastheer/gastvrouw. In september waren de andere projectleiders en commissieleden online te gast bij samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk. Centraal stond het thema Samen leren. Daarnaast organiseerde het samenwerkingsverband een inspiratiesessie. Benieuwd naar de filmpjes als resultaat van het leernetwerk, kijk dan op de website van Wijzer in de Wijk.

Eerste voortgangsrapportage naar ZonMw

Begin december is de eerste voortgangsrapportage naar ZonMw gestuurd. Een zelfevaluatie van ons samenwerkingsverband maakte onderdeel uit van de rapportage. Op de meeste onderdelen scoren we goed. We willen nog meer aandacht voor communicatie, verspreiding en implementatie.

We gaan door in 2021!

Begin januari is de agenda voor 2021 vastgesteld. Interessant om aan te sluiten is een van de drie werkgroepen Learning community waarin we met elkaar uitwisselen en leren. Thema voor de eerstvolgende werkgroep LC op 28 januari 2021 is inwonerbetrokkenheid, ook in tijden van Covid-19.

Wil je meer weten over wat Wijzer in de Wijk voor jouw gemeente kan betekenen, neem contact op met Ellen van Steekelenburg, projectleider www.wijzerindewijk.nl evansteekelenburg@ggdhm.nl telnr 06-10 00 56 13

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon