Terug naar overzicht

2 september 2021

Wijzer in de Wijk inspiratie voor wijkprofielen gemeente Teylingen

In de vorige nieuwsbrief vertelde Ellen van Steekelenburg, projectleider van Wijzer in de Wijk, dat de wijkprofiel-spinnenwebben van Wijzer in de Wijk de aandacht hebben getrokken van de gemeente Teylingen.

Wijzer in de Wijk inspiratie voor wijkprofielen gemeente Teylingen

De Stuurgroep Positieve Gezondheid Teylingen vroeg een ZonMw kennisvoucher aan vanuit het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek om voor de drie dorpskernen van de gemeente, Sassenheim, Voorhout en Warmond, wijkprofielen te ontwikkelen. Het team onderzoek van de GGD Hollands Midden ging aan slag en in juni stonden de nieuwe wijkprofielen online.

Een mooie spin-off van ons project.

Ellen van Steekelenburg, projectleider Wijzer in de Wijk

Overeenkomsten en verschillen

De wijkprofielen geven inzicht in de gezondheid, leefstijl, participatie, sociale en fysieke omgeving en demografie van de inwoners van de betreffende wijk ten opzichte van andere wijken. De thema’s zijn, in navolging van de WidW profielen, gebaseerd op het RIVM-model voor Integraal werken uit de Toolkit Preventie. Ook zijn dezelfde databronnen gebruikt: Gezondheidsmonitor 2016, CBS data, Vektis en de Leefbarometer. Anders dan de Wijzer in de Wijk profielen wordt een wijk vergeleken met álle andere wijken in de regio Hollands Midden en niet alleen met de wijken van dezelfde gemeente. Voor kleinere gemeenten dit relevanter.

In gesprek met burgers

Met de wijkprofielen heeft Stuurgroep Positieve Gezondheid Teylingen een instrument in handen om met inwoners en met professionals in gesprek te gaan over de gezondheid in bredere zin. Uit de eerste gesprekken met burgers in de drie dorpskernen kwam veel herkenning van de cijfers naar voren. Met name de thema’s en onderwerpen sociale en fysieke omgeving, roken en stress gaven stof tot discussie.

De wijkprofielen bieden verder een inhoudelijke basis voor een gezamenlijke routekaart voor integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, welzijn en andere lokale organisaties en burgers. Dit geldt overigens ook voor andere gemeenten in de regio Hollands Midden.

Verslagen inwonersgesprekken

Download de PDF met het verslag van:

Bron afbeelding: Wijkprofielen GGD Hollands Midden

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon