Terug naar overzicht

27 september 2020

Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ nog open tot 24 november

ZonMw heeft een nieuwe subsidieronde die interessant kan zijn voor gemeenten die ambitie hebben om meer integraal samen te werken op gezondheid in de brede zin.

Doel van de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond” is om het gemeentelijk gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering bij groepen bewoners waar dit het meest nodig is en gezonde leefomgeving te versterken door:

In deze subsidieronde is €3,6 miljoen beschikbaar voor 12 implementatie trajecten. Per aanvraag is het maximum bedrag €300.000 voor een looptijd van maximaal 4 jaar. Deadline is 24 november 14.00 uur.

 

Wie kan aanvragen?

Hoofaanvrager is een gemeente namens minimaal 3 kleinere (<200.000 inwoners) of 2 grotere gemeenten (>200.000 inwoners). Medeaanvragers / verplichte projectleden zijn:

Landelijk: advisering vanuit kennisinstituut / implementatie partij (hieronder vallen bijv. GGD GHOR NL, TNO en VNG)

Thema’s

De subsidie is bedoeld voor het versterken van bestaande veelbelovende lokale integrale aanpakken. Daarbij worden nieuwe inzichten op achterliggende factoren van gezondheid meegenomen, zoals SES, armoede en schulden, kansenongelijkheid, eenzaamheid, kwetsbare gezinnen, gezonde fysieke en sociale leefomgeving, leefstijl onder druk en recente ontwikkelingen zoals de COVID-19 pandemie en noodzaak tot digitalisering.

 

Binnen de integrale aanpak geven onderstaande thema’s de focus van deze oproep weer.

  1. Infrastructuur en governance
  2. Financiering van gezondheidsbevordering
  3. Burger aan zet
  4. Lerend monitoren en evalueren
  5. Ruimte voor professionals en professioneel handelen
  6. Stoppen met roken in de wijk

Aanvragen dienen in hun plan in te gaan op de thema’s 1 t/m 4. Voor een integrale aanpak is meer nodig dan alleen tools en richtlijnen. Het gaat ook om bestuurlijke kaders, urgentie, (politieke) aandacht voor gezamenlijke opgaven vanuit verschillende domeinen en draagvlak vanuit de doelgroep en andere stakeholders. De thema’s 1 t/m 4 sluiten hier op aan. Daarnaast dienen aanvragen speciale focus te geven aan één of twee thema’s (van 1 t/m 6). Op dat thema krijgen zij een voortrekkersrol in het landelijke leernetwerk.

 

Welke kosten worden vergoed?

Kosten voor uitvoering van interventies en programma’s worden niet vergoed. Wel vergoed worden kosten voor:

 

Interesse?

De GGD kan samen met de kennispartners van de Academische Werkplaats (AWPG NZH) ondersteuning bieden o.a. door het schrijven van de ZonMw subsidieaanvraag en het begeleiden van projecten met (actie)onderzoek. Zie je kansen voor jouw gemeente, neem dan contact op met een van de GGD beleidsadviseurs:

Meer informatie over de subsidiecall vind je hier. Een matchmakersbijeenkomst is al op 2 oktober 2020. De GGD-en doen in ieder geval aan mee voor meer informatie.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon