Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewoners­projecten in Den Haag Zuidwest

In kwetsbare wijken ervaren veel inwoners gezondheidsproblemen, vaak met problematiek op andere levensgebieden. Een belangrijk aan­dachtspunt is het gebrek aan een gezonde leef­omgeving. Dit kan leiden tot bloot­stelling aan schadelijke milieufactoren, stress, gevoel van onveiligheid en beperkte mogelijk­heden om een actieve en sociale leefstijl te continueren.

Den Haag Zuidwest bestaat uit drie kwetsbare wijken waar een stapeling is van problemen rondom armoede, werkloosheid, gezondheid, wonen en veiligheid. Het initiatief ‘Heel Zuidwest duurzaam in beweging’ richt zich op het verbeteren van de inrichting van de fysieke leefomgeving. In nauwe samenwerking met inwoners. Er zijn drie projecten opgezet om onderbenutte buitenruimtes opnieuw in te richten:

 1. Sportpark Escamp 1 
 2. Speeltuin aan de Jan Vosstraat 
 3. Drie binnentuinen aan de Melis Stokelaan.

Doel van de projecten is om de buitenruimtes aantrekkelijker te maken voor de bewoners om te bewegen en te spelen, samen te komen (sociale cohesie), te sporten of bezig te zijn met het groeien van of leren over gezond voedsel.

Dit onderzoek richt zich op de (tussentijdse) evaluatie van de drie bovengenoemde projecten: het in kaart brengen en analyseren van het proces van de herinrichtingen, en specifiek de factoren die dit proces, het gebruik door en waardering van de bewoners bevorderen of belemmeren. 

Doel van dit onderzoek is om praktijkgerichte kennis te genereren over het tot stand brengen van veranderingen in de leefomgeving om de gezondheid van inwoners in kwetsbare wijken te verbeteren.

Vraagstelling

 1. Orgware: wat zijn succes- en faalfactoren in een proces waarbij wordt gewerkt via co-creatie?
 2. Hardware: hoe zijn de aanpassingen in de fysieke leefomgeving tot stand gekomen?
 3. Software: hoe worden de locaties gebruikt?
 4. Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van dit onderzoek worden gedaan voor het aanpassen van de fysieke leefomgeving in kwetsbare wijken?

Aanpak

Voor de evaluatie van de projecten worden kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd om zo op verschillende manieren inzichten te verwerven:

 • Observaties: van bijeenkomsten en op locatie
 • Interviews en focusgroepen
 • Documentanalyse: van notulen, projectdocumenten en bouwtekeningen
 • Mobiliteitsdata: historische en huidige GPS mobiliteitsdata
 • Deel- en leersessies waarin tussentijdse onderzoeksresultaten met betrokkenen worden besproken.

Participanten

Hoofdaanvrager: GGD Haaglanden, Niels Gerrits, Senior Epidemiologisch Onderzoeker 

 Projectgroep 

 • GGD Haaglanden 
 • Haagse Hogeschool 
 • Gemeente Den Haag (dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn) 
 • Provincie Zuid-Holland (programma Gezond & Veilig), 
 • Health Campus Den Haag.  

 Kennis- en maatschappelijke partners 

 • Gezond en Gelukkig Den Haag  
 • Gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling; Dienst Publiekszaken, Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn) 
 • Nationaal Programma Den Haag ZW 
 • Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (awpg) Lumens
 • Woningcorporatie Haag Wonen 

Dit project ontvangt subsidie van ZonMw, programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak, call Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden. 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon