Terug naar overzicht

1 september 2017

Preventie werkt ook bij lager opgeleide ouderen

Preventie werkt ook bij lager opgeleide ouderenOnderzoek heeft aangetoond dat het wel zinvol is om een oudere leeftijdsgroep (55-75 jaar) op te roepen voor een preventief gezondheidsonderzoek in de huisartspraktijk. Ook in wijken met relatief veel inwoners met lage inkomsten.

Alleen voor happy few?

Volwassenen op leeftijd nog adviseren om gezonder te gaan leven leidt altijd tot tegenstrijdige reacties, zeker als dat adviseren programmatisch wordt aangepakt. Belangrijkste tegenargument is dat met zo’n programma alleen de ‘happy few’ meedoen, die toch al goed op hun gezondheid letten. Het PRIMUS-onderzoek heeft dit aangetoond.

Adviezen beter opgevolgd door PRIMUS-consult

De crux is dat adviseren over een gezonde leefstijl helemaal niet in de vorm van een opgeheven vingertje hoeft. Vooronderzoek liet zien dat deze leeftijdsgroep zelf goede redenen aangeeft een ongezonde leefstijl te willen veranderen, namelijk om nog zo lang mogelijk fit en gezond te blijven. Samen met de oudere zoekt de praktijkondersteuner in het PRIMUS-consult naar passende mogelijkheden om een ongezonde leefstijl te verbeteren. Vergeleken met een groep die adviezen kreeg per post, leidt het PRIMUS-consult tot het beter opvolgen van adviezen. Daarbij gebruikt de praktijkondersteuner motiverende gespreksvoering en bespreekt interventies op maat en in de buurt.

Om de opkomst te vergroten werd men door de eigen huisarts aangeschreven op naam. Zeker niet alleen ouderen met een gezonde leefstijl deden mee; acht op de tien hadden een verhoogd risico op hart- en vaatziekten als gevolg van een ongezonde leefstijl. Meer dan de helft had overgewicht, een vijfde rookte, een zesde bewoog onvoldoende en ruim 40% dronk te veel. Daarnaast zijn ook risico’s op psychosociale problematiek gesignaleerd en besproken. De groep met verhoogd risico op psychosociale problematiek was te klein om hierin significante verschillen aan te tonen.

Zinvol

De onderzoekers concluderen dat een periodiek preventief consult voor volwassenen op leeftijd zinvol kan zijn om hart- en vaatziekten te voorkomen, zeker als de huisarts in reguliere contacten herhaald aandacht besteedt aan deze moeilijk te bewerkstellingen gedragsveranderingen.

Artikel lezen?
Favourable outcomes of a preventive screening and counselling programme for older people in underprivileged areas in the Netherlands: The PRIMUS project

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon