Terug naar overzicht

11 februari 2021

Percentage overgewicht Haagse jeugd 2012 – 2019 stabiel

In het Epidemiologisch Bulletin van december 2020 presenteren Antoine Meijerman en Irene van der Meer van GGD Haaglanden de resultaten van hun onderzoek naar het voorkomen en ontwikkeling van overgewicht bij de Haagse jeugd in de periode 2012 – 2019.

Methode

Voor het onderzoek gebruikten zij data van preventieve gezondheidsonderzoeken uitgevoerd door het Centrum Jeugd en Gezin bij kinderen in de leeftijdscategorieën van 2-3, 5-6, 9-10 en 13-15 jaar. De onderzoekers pasten in het onderzoek een weging toe naar de leeftijdssamenstelling van de totale Haagse jeugd om het percentage jaarlijkse overgewicht te bereken en een longitudinale statistische techniek om het trendmatig risico te berekenen op overgewicht gedurende de periode 2012-2019. Hierbij werd gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en achterstand score van wijken. Bij Surinaams-Hindoestaanse kinderen zijn specifiekere BMI afkappunten gebruikt (ontwikkeld door Jeroen de Wilde in zijn promotieonderzoek). In totaal werden bijna 180.000 BMI metingen gebruikt van meer dan honderdduizend Haagse kinderen.

Uitkomsten

In Den Haag wordt met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) breed ingezet op het terugdringen van overgewicht bij kinderen van 9 maanden tot 12 jaar, vooral ook in wijken met een hogere achterstand. Uit het onderzoek is gebleken dat het overgewicht in de periode 2012-2019 stabiel is gebleven en inzet daarom van groot belang blijft.

Het percentage totaal overgewicht ligt in deze periode bij de Haagse jeugd gemiddeld rond 21%; variërend tussen 20% en 23%. Het percentage obesitas ligt gemiddeld rond 7%; variërend tussen 6,5% en 8,6%.

 

 

In het artikel wordt verder verdiepend ingegaan op het percentage totaal overgewicht en trendmatig risico uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, migratieafkomst en wijkachterstand.

Corona alert

Het onderzoek laat zien dat overgewicht bij de Haagsche jeugd hoog maar stabiel was in de periode 2012-2019. De auteurs waarschuwen dat hun onderzoek nog geen rekening houdt met de effecten van de corona epidemie en de getroffen maatregelen. Onderzoeken van Iresearch en Maastricht UMC+ laten zien dat kinderen en jongeren gedurende de intelligente lockdown minder zijn gaan bewegen, meer gaan snacken en vaker achter een beeldscherm zitten. 20% van de kinderen zegt aangekomen te zijn en bij kinderen met overgewicht is dit zelfs 40%. Vanuit professionals die met kinderen in Den Haag werken komen signalen dat kinderen in deze tijd soms flink aangekomen zijn.

De preventie van overgewicht bij de Haagse jeugd is van groot belang voor de volksgezondheid.

Meer lezen?

Antoine Meijerman en Irene van der Meer. Percentage overgewicht Haagse jeugd 2012-2019 stabiel. Epidemiologisch Bulletin / jaargang 55 / 2020 / nr 4: pagina 4 -13.

 

Kosteloos abonneren op het Epidemiologisch Bulletin?

U kunt per mail aan doorgeven of, en zo ja, hoe u (per post of digitaal) het Epidemiologisch Bulletin wilt ontvangen via epibul@ggdhaaglanden.nl.

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon