Terug naar overzicht

31 maart 2015

Opleiding belangrijke nieuwe pijler binnen AWPG NZH

Met het in maart 2015 vastgestelde Strategisch Opleidingsplan 2015-2020 wil de AWPG NZH benadrukken dat opleiding een belangrijke nieuwe pijler is binnen zijn werkterrein de komende jaren.

In dit Strategisch Opleidingsplan (‘SOP AWPG NZH’) worden alle gezamenlijke onderwijs- , stage- en nascholingsactiviteiten van en voor de AWPG-partnerorganisaties op een gestructureerde wijze gepland en geborgd. Het betreft allerlei vormen van onderwijs zoals nascholing voor professionals in de Publieke Gezondheid,  onderwijs aan studenten, studie-opdrachten en onderlinge stageplaatsen, etc.

Daarnaast biedt het opleidingsplan de kaders om samenwerking en activiteiten in de toekomst verder uit te breiden en de onderwijsactiviteiten gericht te monitoren. Op deze manier wordt weer meer inhoud en gestalte gegeven aan de kerntaak ‘kennisuitwisseling’ , de AWPG-partners zijn hierbij elkaars prioritaire partners.

Er is sinds medio 2015 een nieuwe AWPG-Opleidingscommissie ingesteld, die met de uitvoering van het opleidingsplan aan de slag gaat.

Lees meer op de webpagina Opleiding over welke opleidingsactiviteiten de AWPG NZH u kan aanbieden.

Bron: AWPG NZH – 31 maart 2015

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon