Terug naar overzicht

23 januari 2023

Onderzoek bewijst waarde Positieve Gezondheidsgesprek

Inwoners en professionals uit Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude zijn enthousiast over het Positieve Gezondheidsgesprek. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Midden, mogelijk gemaakt door de Stichting Zorg en Zekerheid.

Werken met Positieve Gezondheid zorgt voor meer werkplezier bij welzijns- en zorgprofessionals en meer tijd voor de patiënt. Deelnemers ervaren een betere gezondheid en meer eigen regie. Mede naar aanleiding van het onderzoek koopt Zorg en Zekerheid het Positieve Gezondheids-gesprek inmiddels in bij huisartsen die aan de voorwaarden voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij een training Positieve Gezondheid hebben gevolgd en dat er afspraken zijn met welzijnsorganisaties en de gemeente.

Het Positieve Gezondheidsgesprek

Het Positieve Gezondheidsgesprek bestaat uit drie gesprekken: een start-, tussen- en eindgesprek. Tijdens het startgesprek vullen deelnemers de vragenlijst Positieve Gezondheid in. Deze bevat vragen over de 6 dimensies van positieve gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren en biedt een ingang om breder naar gezondheid te kijken. Samen met de deelnemer worden doelen en acties opgesteld die in de vervolggesprekken besproken en geëvalueerd worden.

Meer luisteren en beter aansluiten

Door Positieve Gezondheid als leidraad te gebruiken ontstaat een ander gesprek. Deelnemers oordeelden dat de professional een luisterend oor biedt en goede vragen stelt, waardoor er diepgang ontstaat en mensen zich bewuster worden van hun behoeften en mogelijkheden. Zo kan zorg en hulp beter aansluiten bij de persoonlijke behoeften en ligt de regie bij de deelnemer. Deelnemers vinden het prettig om zelf te bepalen aan welke doelen ze willen werken en hierbij steun van de professional te krijgen.

Kans om gezondheidsverschillen te verkleinen

Het aanbieden van Positieve Gezondheidsgesprekken ziet de GGD HM als kans om de gezondheid van inwoners te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. De pilot richtte zich specifiek op de doelgroep minima. ‘Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van Positieve Gezondheid goed werkt bij deze doelgroep’, aldus Leanne Reijnen die het onderzoek vanuit de GGD Hollands Midden uitvoerde.

De gesprekken leveren meer inzicht en bewustwording op en zorgen ervoor dat de deelnemer in actie komt om aan de gezondheid te werken.

Leanne Reijnen, onderzoeker GGD Hollands Midden

We hebben ook gemeten hoe inwoners hun gezondheid ervaren en het blijkt dat deze hoger is een half jaar na het eerste positieve gezondheidsgesprek. Bijna alle deelnemers bleken stappen te hebben ondernomen om aan hun persoonlijke gezondheidsdoelen te werken, vertelt Leanne. ‘Soms is dat iets kleins, zoals vaker familie opzoeken. Maar een van de inwoners had bijvoorbeeld als doel gesteld om een baan te vinden en dat is haar ook gelukt.’

Mooi om te zien dat de inwoners doelen realiseren die bij hun eigen situatie passen en daarmee hun gezondheid op een of meerdere vlakken verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leanne Reijnen, onderzoeker GGD Hollands Midden via lreijnen@ggdhm.nl.

 

Meer lezen

 

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon