Terug naar overzicht

15 september 2015

Nieuwe NHG-zorgmodules Leefstijl

nhg-logoOp 3 september 2015 presenteerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de nieuwe NHG- Zorgmodules Leefstijl. In deze zorgmodules staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema’s roken, alcohol, voeding en bewegen, voor huisartsen en andere zorgverleners. Voor de patiënten zelf is er in aansluiting daarop veel informatie op Thuisarts.nl te vinden en zijn er samen met de NPCF zes filmpjes en een Gezond Leven-kaart ontwikkeld.

 

Wat houdt een goede leefstijladvisering in?

De nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden GGD’en en gemeenten aanknopingspunten voor de versterking van preventie in de eerstelijns zorg. Huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners hebben een signalerende functie en begeleiden mensen met gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag. GGD’en en gemeenten werken samen met welzijnsorganisaties en sport- en beweegaanbieders in de wijk om gezond gedrag te bevorderen en een veilig en passend beweegaanbod te bieden. Denk hierbij ook aan het organiseren van leefstijlnetwerken (wie doet wat aan signaleren, diagnostiek, behandeling en verwijzing), afspraken over een goede  sociale kaart, zorgen voor verbinding/aanspreekpunt  tussen eerstelijnszorg en sociale wijkteams en aandacht voor positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk. Ook het ontwikkelen van de nieuwe nota’s lokaal gezondheidsbeleid vormen een kans voor  samenwerking aan leefstijladvisering met huisartsen.

De vier Zorgmodules Leefstijl

De vier Zorgmodules bestrijken vier thema’s:

In de modules is kennis uit relevante NHG-Standaarden en zorgmodules gebundeld en per thema zijn doel, doelgroep, betrokken zorgverleners en praktische richtlijnen voor diagnostiek en behandeling uitgewerkt. Voor het maken van afspraken over gedragsverandering is een Gezond Leven-kaart voor de patiënt gemaakt.

De inleidende hoofdstukken van de ‘Leefstijlmodules’ (zoals de Zorgmodules in de wandelgangen zijn gaan heten) gaan in op algemene aspecten die bij elke vorm van leefstijladvisering aan de orde zijn. Bijvoorbeeld:

Ook het aankaarten, inventariseren en evalueren van leefstijlproblematiek komt in de inleidende hoofdstukken aan de orde.

Verkrijgbaarheid

De Leefstijlmodules zijn ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en zorggroepen ter ondersteuning van hun leefstijladvisering aan volwassenen. De modules zijn daarnaast ook bruikbaar voor alle andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn die zich bezighouden met leefstijladvisering, zoals fysiotherapeuten en diëtisten.

Voor de AWPG NZH zijn deze Leefstijlmodules relevant, aangezien er implementatievragen aan verbonden zijn. Deze maken onderdeel uit van de onderzoeksaanvraag,  die in het kader van het Vijfde Preventieprogramma van ZonMw, meer specifiek in het onderdeel “Preventie in de Zorg’ wordt ingediend.

Lees meer over de Leefstijlmodules.

Betrokken partijen

Aan de totstandkoming van de Leefstijlmodules werkten mee: Diabetes Vereniging Nederland, GGD GHOR Nederland, De Hart&Vaatgroep, InEen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Longfonds, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlandse Obesitas Vereniging, Patiëntenfederatie NPCF, Platform Vitale Vaten, Trimbos-instituut, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Bron: NHG – 3 september 2015

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon