Terug naar overzicht

27 december 2023

Nieuwe koers: samen werken aan gelijke kansen op gezondheid

Het werkveld van de publieke gezondheid is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Voor de AWPG NZH was dit reden om de organisatie en koers te herijken. Met als resultaat een inspirerend en beloftevol plan.

Andere tijden, nieuwe uitdagingen

Publieke gezondheid staat hoger op de politieke en bestuurlijke agenda’s dan ooit. Er is een brede behoefte aan een regionale en lokale kennisinfrastructuur. Tegelijkertijd zijn er veel andere initiatieven, werkplaatsen en living labs en was het niet altijd duidelijk hoe onze academische werkplaats zich daartoe verhield. Kortom het was tijd om een nieuwe koers uit te zetten.

Netwerkanalyse

Met alle partners – GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, LUMC, TNO en Universiteit Leiden Faculteit Sociale Wetenschappen – en vertegenwoordigers van gemeenten in Haaglanden en Hollands Midden, zijn we in gesprek gegaan over wat ons verbindt, wat ons doel is, welke activiteiten daarbij passen en welke organisatievorm en inzet. Dit heeft een mooi plan opgeleverd en een hernieuwde intentieverklaring waarin de partners zich gezamenlijk committeren aan het verder vormgeven van de werkplaats als netwerk met een infrastructuur voor de kruisbestuiving tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek rond opgaven publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland.

 

Samen werken aan gelijke kansen op gezondheid

We willen als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid méér zijn dan alleen een plek voor onderzoek. Onze ambitie is een vitale gemeenschap die samenwerkt aan het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners van onze regio. De komende jaren gaan we aan de slag met een aantal gedeelde concrete opgaven die hieraan bijdragen, te weten: versterking infectieziektebestrijding, versterken mentale gezondheid, implementatie ketenaanpakken uit GALA, benutten van data, verbeteren implementatie effectieve interventies en leren over domeinoverstijgende samenwerking.

 

Dynamisch netwerk – zichtbaar en aantrekkelijk

De geschetste vitale gemeenschap kent vijf pijlers: 1) Onderzoek & Subsidie Helpdesk, 2) Praktijkbrug, 3) Inhoudelijke programma’s, 4) Platform verkenning ontwikkelingen & andere netwerken en 5) Onderwijs verbinders; en verschillende activiteiten en faciliteiten om deelnemers aan het netwerk met elkaar te verbinden, kennis en middelen te delen en elkaar onderling te ontmoeten.

Het doel van de AWPG is het verbinden, stimuleren en faciliteren van partijen en hun mensen rond het thema publieke gezondheid zodat:

Via deze nieuwsbrief en website houden we jullie op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon