Terug naar overzicht

31 januari 2019

Makelend door Gouda

Naar het volledige artikel in de Mediator nr 33In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.

De wijk in Gouda-West heet Korte Akkeren, maar de bewoners spreken van Kortàkkeren. Het is de oudste arbeiderswijk van Gouda, gesticht in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het sociaal team huist in de voormalige pastorie naast de Heilige Sacramentskerk.

De sociaal makelaars uit de Goudse sociale teams helpen burgers om prettig te functioneren in de maatschappij en hun ambities waar te maken. Zij verbinden bewoners, wijkinitiatieven en gemeente met elkaar, zodat het aanbod goed aansluit op de vraag.

Bron en volledig artikel:  Mediator nr 33 – 30 januari 2019

Lees ook Sociaal makelaar: Verbinder van zorg, welzijn en burgerparticipatie in de wijk (AWPG NZH onderzoek)

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon