Terug naar overzicht

21 oktober 2022

Leernetwerkbijeenkomst Preventie Onbedoelde Zwangerschap

Op 12 september waren we te gast bij VSO Prisma in Alphen aan den Rijn voor de vierde leernetwerkbijeenkomst van het project Preventie Onbedoelde Zwangerschap. Dit vierjarig project wordt gesubsidieerd vanuit de ZonMw programmalijn Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Centraal in de bijeenkomst stonden de plannen van de deelnemende scholen – Leystede, Rijnstroom college, MBO Rijnland en VSO Prisma – voor het lopende schooljaar.

Preventie Onbedoelde Zwangerschap

Leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en MBO hebben een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap. Dit project richt zich op het beïnvloeden van de risicofactoren van onbedoelde zwangerschap (kennis, attitude, zelfvertrouwen, vaardigheden) door een structurele samenwerking tussen scholen, GGD, gemeenten en interventie-eigenaren en het introduceren van een integrale aanpak (in tegenstelling tot ad hoc activiteiten).

Er wordt gewerkt met de vier pijlers van de Gezonde School: Educatie, Signalering, Omgeving en Beleid. Zie figuur hieronder.

Veel bereikt in projectjaar 1

Het eerste projectjaar is gebruikt om de structuur op orde te brengen. Binnen de scholen zijn kernteams seksuele gezondheid opgezet. De GGD is het vaste aanspreekpunt geworden van scholen voor jaar- en schoolplannen. En rondom de vier pijlers zijn werkgroepen geformeerd. Ook is er onderzoek gedaan naar wensen en behoeften van leerlingen en docenten. Door deelname aan de leernetwerken hebben scholen, gemeenten en andere betrokken partijen inzicht gekregen in elkaars werkwijze, werktempo en interne afstemming.

Er is een start gemaakt met de Toolbox integrale aanpak Preventie Onbedoelde Zwangerschap, en binnen de pijler Educatie zijn pilots opgezet. Welofnietzwanger en verschillende versies van het lespakket Lang Leve de Liefde (VO regulier, cluster 4, cluster 3) zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Leerlingen, docenten en verloskundigen waren enthousiast over de lessen. Er bleken veel vragen te leven onder leerlingen.

Hoe heet dat ding dat je bij ongesteldheid kan inbrengen en hoe doe je dat eigenlijk?

Ik dacht de prikpil slecht voor je was omdat je dan 3 maanden niet ongesteld wordt.

Leerlingen hebben behoefte aan mogelijkheden tot het stellen van vragen, gekoppeld aan lessen of in een spreekuur.

Werkwijze met do-plan-check-act (PDCA)

Tijdens de leernetwerkbijeenkomst presenteerden de scholen hun plannen voor het lopende schooljaar. Voor de pijler Educatie staat het verder uitvoeren van de pilots op het programma evenals de evaluatie ervan. Zie de figuur hieronder. Docenten die de lessen gaan geven ontvangen training/visievorming (vanuit de GGD). Ook op de andere pijlers zijn activiteiten geformuleerd zoals het informeren van ouders en de signalering verder uitwerken. Onderzoekers van TNO evalueren de aanpak. Zij brengen het bereik in kaart, gaan de impact/effect meten (d.m.v. een vragenlijst onder leerlingen) en een procesevaluatie uitvoeren: sluiten de lessen/activiteiten aan bij doelgroep, welke wensen zijn er voor verbetering, verloopt de samenwerking goed en wat kan beter.


Wilt u meer weten over dit project?

De contactpersoon is projectcoördinator Ariene Volmer (avolmer@reos.nl)


Meer lezen

Nieuwsbericht: ZonMw subsidie Fase 2 Voorkomen onbedoelde zwangerschappen op het VSO en MBO in Hollands Midden
Nieuwsbericht: Startsubsidie: Voorkomen onbedoelde zwangerschappen op het VSO en MBO in Hollands Midden
Projectbeschrijving Fase 2: Voorkomen van onbedoelde zwangerschap op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden Fase 2

Dit project [50-55400-98-114] wordt mogelijk gemaakt door  ZonMw.

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon