Terug naar overzicht

10 juni 2020

Kennisagenda Samen Gezond Leven aangeboden aan staatssecretaris

Op 4 juni 2020 werd de kennisagenda Samen Gezond Leven door Henk Garretsen, voorzitter van het Kennisplatform Preventie, aangeboden aan Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). In deze kennisagenda worden 7 aanbevelingen gedaan om meer samenhang te brengen in de programmering en financiering van onderzoek, innovatie en toepassing van kennis op het gebied van preventie.

Belang van preventie breed erkend

Het belang van preventie en gezondheidsbevordering wordt breed erkend. Tegelijkertijd blijkt het lastig om Nederland gezonder te krijgen door de inzet van preventieve maatregelen. Er is veel kennis over de schadelijke effecten van roken, alcohol, overgewicht en gebrek aan beweging en wat je kunt doen om deze effecten tegen te gaan. Maar er is nog te weinig kennis hoe preventie in het beleid en de praktijk goed van de grond kan komen. Weten dat het anders kan, betekent niet dat het anders verloopt. Kennisverspreiding en -benutting is net zo belangrijk.

Verbinden, versterken, verspreiden en toepassen

Het is de ambitie van de kennisagenda Samen Gezond Leven om de stappen die gezet zijn met het Preventie- en Sportakkoord, de recent verschenen Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de kennisactiviteiten die overheden, onderzoeksfinanciers, themainstituten, zorgaanbieders, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijfsleven ondernemen, te verbinden, versterken en bredere verspreiding en toepassing te stimuleren.

Aanbevelingen – editie 2020

De aanbevelingen richten zich op cruciale randvoorwaarden om de beleidsambities op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl te realiseren. Hiervoor is het nodig dat kennis wordt ontwikkeld en gebruikt op terreinen zoals bijvoorbeeld governance en bekostiging van preventie. Maar ook hoe een gezonde leefomgeving kan worden ingericht, op welke wijze digitale innovaties een bijdrage kunnen leveren en co-creatie met de de doelgroep. Andere aanbevelingen betreffen borging van kennis(infrastructuur): horizontale kennisdeling, uitwisseling van wetenschap-praktijk-onderwijs-beleid; en methodologische doorontwikkeling van de monitoring en integrale programmatische aanpak van preventie.

Groeimodel

Deze kennisagenda is de eerste stap in een groeimodel. De kennisagenda is dynamisch en zal jaarlijks geactualiseerd worden. Dat impliceert dat zowel de inhoudelijke thema’s (in deze versie de vier bekende leefstijlfactoren roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik en te weinig bewegen) als de prioriteiten in toekomstige versies kunnen wijzigen.

Bron: ZonMw Nieuws

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon