Terug naar overzicht

21 oktober 2022

Kabinet kiest voor investeringen in infectieziektebestrijding

Prinsjesdag bracht goed nieuws voor de GGD’en. Het kabinet investeert de komende jaren in de infectieziektebestrijding voor de publieke gezondheid van alle mensen in Nederland.


Voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en komt de komende twee jaar ruim 37 miljoen euro per jaar beschikbaar en daarnaast 15 miljoen voor de versterking van het informatievoorzieningslandschap. Dit is hard nodig, aldus Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland.

 

De noodzaak is hoog

De coronapandemie heeft zichtbaar gemaakt hoe belangrijk een sterke infectieziektebestrijding en solide informatie- en datasystemen zijn voor een gezond Nederland.

Deze versterking is hard nodig. Met het geld dat na Prinsjesdag beschikbaar komt, kunnen we aan de slag met de meest urgente risico’s binnen de infectieziektebestrijding. Tegelijkertijd is bredere en structurele financiering noodzakelijk om ons land gezonder en weerbaar te maken tegen huidige en toekomstige bedreigingen.

Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland

 

De plannen voor 2023 en 2024

De komende twee jaar zal geïnvesteerd worden in het behouden van gekwalificeerde en ervaren medewerkers, met veelal tijdelijke contracten, uit de coronaorganisatie. Daarnaast wordt de (boven)regionale monitoring en surveillance versterkt door het samenbrengen van expertise van IZB-artsen en verpleegkundigen, epidemiologen, data scientists, beleidsmedewerkers en gedragswetenschappers. Ook komt er ruimte voor academisering binnen de GGD. Tot slot wordt ingezet op intensievere samenwerking tussen GGD’en onderling en op een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken. Opleiding en deskundigheidsbevordering worden daarbij ingezet om de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding te borgen en bewaken.

 

Versterken wetenschappelijke infrastructuur

In de komende jaren zal dus een impuls gegeven worden aan de academisering van GGD’en op het gebied van infectieziektebestrijding. In een continu veranderende wereld is het genereren en toepassen van wetenschappelijke kennis binnen de uitvoeringspraktijk van de GGD’en nodig voor evidence-based werken en het maken van evidence-based beleid. Zonder deze wetenschappelijke kennis is het niet mogelijk het werkveld van de infectieziektebestrijding te verbeteren en innoveren en om effectief infectieziekte-uitbraken te voorkomen en te bestrijden. De plannen omvatten praktijkgericht onderzoek, promotieplekken, de oprichting van een landelijk consortium van AWPG’en IZB en een landelijk academiseringsplan. Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

 

Bronnen

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon