Terug naar overzicht

7 mei 2021

Inzicht in zorggebruik kinderen met complexe problemen

Op 2 maart 2021 verdedigde Noortje Pannebakker in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden haar proefschrift “Understanding care use by children with complex problems”. Noortje is sinds 2016 coördinator van de Academische Werkplaats Samen en vertegenwoordigt TNO in de AWPG NZH. Het proefschrift van Noortje is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN.

Doel van het onderzoek

Kinderen met complexe problemen hebben een grotere behoefte voor ondersteuning dan men zou verwachten op basis van hun chronische, fysieke, ontwikkelings-, gedragsmatige of emotionele problemen. Deze behoefte is groter omdat hun problemen elkaar versterken en al bestaande kwetsbaarheden vergroten. Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg.

Verbeterpunten zorgprofessionals

In haar proefschrift noemt Noortje een aantal belangrijke verbeterpunten voor de vroegsignalering en behandeling van kinderen met complexe problemen door zorgprofessionals, zoals:

Ook worden aanbevelingen gedaan voor een beter gebruik van Wrap around care (1Gezin, 1Plan) en bouwstenen aangeleverd voor een risicoprofiel dat gehanteerd kan worden door de drie poortwachters in de zorg voor jeugd (sociale wijkteams, huisarts en JGZ).

“Alleen binnen een structurele samenwerking tussen gezinnen, zorgprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en opleiders kan een antwoord gevonden worden op de uitdagingen in de zorg voor kinderen met complexe problemen.” (Stelling 10 van het proefschrift)

Meer informatie

Nieuwsbericht Academische Werkplaats SAMEN: Promotie Inzicht in zorggebruik kinderen met complexe problemen, met een link naar het proefschrift en de stellingen.

Vanwege de coronamaatregelen was publiek niet toegestaan en kon de verdediging via een livestream gevolgd worden.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon