Terug naar overzicht

30 augustus 2021

Inwonerpanel van start in regio Hollands Midden

Veel GGD-en in Nederland beschikken over een inwonerpanel. Een vaste groep inwoners wordt een aantal keer per jaar benaderd met een korte online vragenlijst over onderwerpen die met gezondheid te maken hebben.

Een panel is  geen representatieve afspiegeling van de bevolking, maar kan wel goed ingezet worden om snel meningen, ervaringen en voorkeuren van burgers op te halen over actuele thema’s. Met name in roerige tijden zoals tijdens de coronapandemie komt een inwonerpanel goed van pas, aldus Christine Hanning en Iris de Vos, onderzoekers bij de GGD Hollands Midden.

Een inwonerpanel is een goede aanvulling op bestaande, meer statische, vormen van onderzoek.

Afgelopen juni startte de GGD Hollands Midden met een eigen inwonerpanel. Het panel bestaat uit ruim 5700 inwoners die zich eerder via de GGD Gezondheidsmonitor 2020 of via het RIVM-Corona gedragsonderzoek hebben aangemeld.

Gevolgen van corona

Het eerste panelonderzoek ging over de gevolgen van corona op het gebied van geldzaken, mentaal welbevinden, spanningen in het gezin, behoefte aan professionele hulp en wat deelnemers vervelend én fijn hebben gevonden van de coronacrisis en de maatregelen. In totaal hebben 3663 deelnemers de eerste online vragenlijst ingevuld.

Mensen in de zorg, mensen zonder vaste baan en jongvolwassenen lijden het meest onder de coronacrisis

Uit het onderzoek komen drie groepen naar voren die het meest geraakt zij door de corona-maatregelen. Zorgmedewerkers geven aan vaker heftige situaties mee te maken op het werk en voelen een hogere werkdruk. Ook zijn zij zich vaker gestrest door de maatregelen. Mensen met een onzekere arbeidssituatie geven aan dat ze moeilijker rond kunnen komen en vaker eenzaam zijn. De derde groep, jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar, zijn (veel) minder tevreden over de balans tussen werk en privé. Ze voelen zich vaker eenzaam, angstig, somber en gestrest en ervaren vaker de digitale en telefonische contacten als negatief. De drie groepen geven allemaal aan meer spanningen in hun gezin of huishouden te ervaren.

Meer lezen?

De resultaten van het eerste panelonderzoek vind je in de Factsheet panelonderzoek effecten corona.

Meedoen met Inwonerpanel?

Woon je in de regio Hollands Midden en wil je je meedoen met het Inwonerpanel? Aanmelden kan hier.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon