Terug naar overzicht

29 augustus 2021

Handig overzicht onderzoek COVID-19 en kwetsbare groepen

GGD Haaglanden heeft in het kader van de coronapandemie en het brede scala aan kwetsbare groepen tijdens deze periode een onderzoeksoverzicht opgezet. Het doel is om een overzicht te behouden van onderzoeken die op verschillende niveaus plaatsvinden (landelijk, regionaal, etc.), met betrekking tot kwetsbare groepen. Dit kunnen mensen zijn die kwetsbaar zijn voor het virus (bijvoorbeeld ouderen) maar ook mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van de maatregelen (bijvoorbeeld jongeren, daklozen, etc.). Het overzicht wordt elke 1-2 maanden geüpdatet en gedeeld met geïnteresseerden, samen met een korte samenvatting van nieuwe onderzoeken of resultaten.

Het meest recente overzicht verscheen in juli 2021 en vindt u hier. Samenvattingen van nieuwe onderzoeken vindt u hier: Juni 2021 || Juli 2021.

Heeft u interesse om updates te ontvangen, mail dan naar Marieke Heijnen: marieke.heijnen@ggdhaaglanden.nl .

UITGELICHT nieuw onderzoek: Wat maakt kwetsbaar?

Eén van de genoemde onderzoeken is gedaan in de provincie Utrecht. Er is onder andere gekeken naar wat mensen nu kwetsbaar maakt voor gezondheidseffecten van de pandemie en de maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een Concept Map Kwetsbaarheid. In deze Concept Map worden twaalf clusters ven kwetsbaarheden gedefinieerd:

UITGELICHT nieuw onderzoek: Vaccinatiebereidheid

Er wordt veel onderzocht op het gebied van vaccinatiebereidheid. In het overzicht wordt melding gemaakt van onderzoek onder jongeren (RIVM), jongvolwassen (St. Alexander) ( en onder laaggeletterden. Onder deze laatste groep bestaan veel twijfels met betrekking tot vaccineren ongeveer een op de drie twijfelt of wil zich niet laten vaccineren. Dit heeft vooral te maken angst voor bijwerkingen, minder vertrouwen in informatie en minder vertrouwen in soort vaccin.

Door lagere leesvaardigheden en vaak ook lagere digitale vaardigheden is het voor deze groep lastig om betrouwbare en toegankelijke informatie zelf uit te zoeken. Ook geven ze aan veel tegenstrijdige informatie te krijgen (door bijvoorbeeld tegenstrijdige meningen die in praatprogramma’s aan bod komen). Dit roept veel vragen op.

 

UITGELICHT nieuw onderzoek: impact COVID-19 op gemarginaliseerde gemeenschappen in Den Haag

Het ‘International Institute of Social Studies’ binnen de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft vier projecten opgezet die zich met name richten op de impact van COVID-19, met een focus op gemarginaliseerde en vaak over het hoofd geziene gemeenschappen in Den Haag:

  1. Documenting the undocumented
  2. Engaging with local organizations
  3. Solidarities during the pandemic in The Hague
  4. Experiences of Habesha migrants

In dit laatste onderzoek keken Zemzem Shigute Shuka en haar team naar de ervaringen van recent aangekomen migranten uit Eritrea en Ethiopië (Habesha migrants). Zij vonden bij deze groep in Den Haag veel onduidelijkheid over het corona virus en over de maatregelen. Deze onduidelijkheid had negatieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid. Het vertalen van de belangrijke informatie omtrent COVID-19 naar Tigrigna is volgens de onderzoekers dan ook essentieel. Als positieve elementen zien zij een sterke band binnen de gemeenschap en een groep vrijwilligers met een migratieachtergrond die het initiatief hebben genomen om de Corona Helpdesk voor Statushouders (CAS) op te richten en op die manier helpen bij informatievoorziening en contacten met medische professionals, school en gemeente.

Een andere schokkende bevinding was het gebrek aan informatie voor familieleden met een laag inkomen. “Deze kwetsbare gezinnen zouden steun kunnen krijgen van de gemeente, maar daar wisten ze niets van. En weer kwam de helpdesk die leden van de gemeenschap te hulp.”

Bron: Erasmusmagazine

RIVM inventariseert onderzoek naar impact van de coronacrisis op zorg, preventie en brede maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden. Hiervan is de 11e inventarisatie reeds verschenen. Onderzoek preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken | RIVM Deze 11e inventarisatie gaat over o.a. het zorggebruik van Nederlanders en de digitalisering van de zorg tijdens de coronacrisis. Eerdere rapportages zijn ook te vinden op deze webpagina.

 

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon