Terug naar overzicht

23 januari 2020

Heeft uw gemeente al een wijk-GGD’er / -GGZ’er?

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, heeft een verbindende rol in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij/ zij gaat zo snel mogelijk op mensen met signalen van verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt deze functionaris samen met ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij betrokkene.

Laatste subsidiemogelijkheid

Er is een allerlaatste subsidieoproep voor de invoering van een wijk-GGD’er. Met een subsidie en procesbegeleiding van het CCV kan een gemeente werken aan een stevige implementatie.

Op 11 februari 2020 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidie en begeleiding bij het CCV in Utrecht.

Belangstellenden en twijfelaars kunnen zich via deze link direct aanmelden.

Wat is het aanbod van de GGD?

De sector MZVT van de GGD ziet het belang van wijk GGD’ers/ GGZ’ers voor de zorg- en veiligheidsketen en heeft ook ervaringen met de inzet van een dergelijke functionaris. De GGD kan en wil dan ook graag een ondersteunende rol spelen in het realiseren van deze werkwijze. Daarnaast kan de Academische Werkplaats ondersteunen bij het doen van subsidieaanvragen bij ZonMw.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de GGD of de Academische Werkplaats (zie gegevens onderaan).

Succesvolle aanpak

Sinds 2017 zijn er wijk GGD’ers werkzaam in gemeenten. Deze medewerkers krijgen extra tijd om mensen met verward en zorgelijk gedrag te bezoeken en passende acties te ondernemen. GGD’en zijn vanaf de start van de regeling voor de functie gevraagd, ook wordt het werk uitgevoerd door de wijk-GGZ of door een wijkfunctionaris.

Meer ruimte om vroeger erop af te gaan, uitpluizen wat er aan de hand is en passende acties uitzetten, bleek een succesvolle aanpak in het voorkomen van escalaties en zorgelijke situaties.  Hiervoor trokken politie en andere betrokkenen samen op.

De ministeries en ZonMw zijn zo tevreden over de resultaten dat de subsidieoproep vorig jaar opnieuw is bekendgemaakt en nu dit jaar voor de tweede en de laatste keer.

Contactpersonen

Esther ’t Hart,
beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg Veilig Thuis (GGDHM)
E ethart@ggdhm.nl
T 06 – 835 95872

Addi van Bergen,
coördinator Academische Werkplaats (GGDHM)
E avanbergen@ggdhm.nl
T 06 – 1000 9048

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon