Terug naar overzicht

2 september 2021

Doorontwikkeling en opschaling “GLI op maat” in Haaglanden

In Den Haag en omstreken zijn inmiddels ruim 500 mensen met overgewicht gestart met een bewezen effectieve interventie van 2 jaar: de Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI). Deze interventie wordt vergoed door de basiszorgverzekering na verwijzing door een huisarts. De GLI richt zich op blijvende verandering van onder andere voeding en beweging, waardoor overgewicht afneemt en mensen ook fitter worden.

Het samenwerkingsverband van huisartsen in Den Haag, Hadoks, heeft berekend dat op basis van de criteria van de GLI ~10.000 inwoners in de regio jaarlijks in aanmerking komen voor de GLI. Hadoks gaat daarom het komend jaar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) verder ontwikkelen in regio Haaglanden.

Projectplan

Doel is een GLI neerzetten met een sterke aansluiting bij de wensen en behoeften van de inwoners in de verschillende wijken van de regio.

Aan de hand van 3 wijken, die representatief zijn voor de diversiteit van de regio, wordt een implementatieplan gemaakt, dat de komende jaren gebruikt kan worden voor verdere uitbreiding van de GLI. Naast de behoefte van de inwoners en de rol van de verwijzende zorgverlener, wordt ook de verbinding met het sociale domein meegenomen.

De projectduur is een jaar en wordt gedragen door de samenwerkingspartners uit de regio. Naast Hadoks zijn dit zorgverzekeraars CZ en Menzis, gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Fysiogroep Haaglanden, Client Advies Raad van Hadoks en netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag.

Over Hadoks

Hadoks is per 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van verschillende organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH) en heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen.

Bronnen

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon