Terug naar overzicht

21 oktober 2022

Wijzer in de Wijk: lessen in borgen

Het ZonMw project Wijzer in de Wijk zit in de afrondingsfase. Na ruim vier jaar is de tijd gekomen om de balans op te maken en de belangrijkste projectresultaten te borgen.

Roos Jansen en Hanneke Lakenvelt van het RIVM Loket Gezond Leven verzorgden op 22 september een leersessie over “Borging” voor de gemeenten en andere betrokkenen bij WidW. Drie vragen stonden centraal: Wat is borging? Wat willen we borgen? Hoe doen we dat en wie hebben we nodig? Betekenaar Ferry maakte er een beeldverslag van.

Wat is borging?

Er zijn veel definities van borging, variërend van ‘in veiligheid brengen’, ‘nakomen van aangegane verbintenis’ tot ‘beschermen tegen verwateren: ontwikkelingen borgen’. Voor de betrokkenen bij Wijzer in de Wijk gaat het om het verankeren van het gedachtegoed, het blijven uitvoeren en ontwikkelen van de WidW werkwijze en inbedding in beleid.

 

Wat willen we borgen?

Elementen uit de aanpak van Wijzer in de Wijk die de deelnemende gemeenten willen borgen zijn:

De werkwijze waarbij we beginnen bij gezondheidsbehoeften uit de wijk (door gesprekken met bewoners en beroepskrachten in de wijk) en de vorm van gezamenlijk optrekken, met een integraal team als gelijkwaardige partners.

Wij zouden graag de positieve punten meenemen in de verdere uitwerking van de wijkgerichte aanpak in de Stevenshof en vertaling naar andere wijken in Leiden.

Drie aandachtspunten voor borging

Het Loket Gezond Leven onderscheidt 3 aandachtspunten voor borging:

  1. Onderhoud het draagvlak: Blijf actief investeren in draagvlak bij alle betrokkenen. Zowel bij uitvoerende professionals als beleidsmanagers en wethouders. Neem de aanpak op in een breder programma, communiceer regelmatig over voortgang en behaalde doelen en vier tussentijdse successen.
  2. Borg de kwaliteit van de uitvoering en maak kennis overdraagbaar. Zorg dat de aanpak ook te gebruiken is door anderen, leg afspraken vast en zorg voor monitoring en evaluatie om tussentijds bij te sturen.
  3. Zorg voor structurele financiering. Denk aan het inbedden van de activiteiten in een al bestaande aanpak, zoek uit wat andere sectoren kunnen bijdragen en vraag aanvullende financiering aan.

In het beeldverslag zijn dit de drie ankers waarmee het gedachtegoed van WidW verankerd is: Draagvlak, Kwaliteit en Financiën.

 

Hoe staat het met borging in de drie WidW gemeenten?

Voor elke wijk is een check box Borging ingevuld. Op veel punten kon al een groen vinkje gezet worden. Er is vanaf de start gewerkt aan draagvlak op alle niveaus. Begin met een netwerk op te bouwen in de wijk met beroepskrachten én inwoners, is één van de lessen die geleerd is in WidW. Er zijn heel veel informele netwerken waar je op kunt aansluiten. In Den Haag waren dat bijvoorbeeld een moedergroep en speeltuinen.

Als je ze (NB inwoners) vindt en dan meeneemt op tactisch / strategisch niveau dan raak je ze niet meer kwijt.

Draagvlak creëren en behouden blijkt een continue proces te zijn waarin de kartrekkersrol cruciaal is.

Bij de inwoners is de aandacht mede door wisselingen tijdelijk minder geworden.

De nieuwe bestuurder moet worden meegenomen in dit verhaal.

Positieve projectresultaten leiden tot meer draagvlak.

Beroepskrachten merken een betere samenwerking en kunnen elkaar beter vinden. Dit heeft gevolgen voor het draagvlak binnen de wijk en het aanhaken van de inwoners.

Het laten zien van resultaten is een andere uitdaging. Subsidies zijn vaak normatief ingericht: Y mensen maken gebruik van interventie X. Een goed voorbeeld van een andere manier om resultaten te laten zien is in Den Haag Zuidwest waar men met timelapse het gebruik van een sportpark in beeld heeft gebracht.

Financiering is ook een aandachtspunt.

Checkbox Borgen

 

Gratis RIVM advies op maat

Kunt u ook hulp gebruiken in het borgen van een integrale aanpak in uw gemeente? Gemeenten en GGD’en kunnen een gratis advies op maat aanvragen bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ook met lokale gezondheidsvraagstukken rondom integraal werken en effectiviteit kunnen gemeenten en GGD’en hier terecht.

 

Meer lezen

 

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon