Terug naar overzicht

28 mei 2019

Wijzer in de Wijk: een tussenbalans

Het samenwerkingsverband ‘Wijzer in de Wijk’ is een half jaar onderweg. In fase 1 (tot 1 oktober 2019) werken we ‘van profiel naar plan’ in drie wijken in Alphen aan den Rijn, Leiden en Den Haag. De wijken zijn in beeld gebracht en de thema’s zijn verkend.

Wijzer in de Wijk in een oogopslag

Onderstaande infographic laat zien hoe we in fase 1 van de ‘wijk in beeld’, via ‘thema’s van de wijk’ tot een ‘wijkgezondheidsplan’ willen komen . Belangrijke uitgangspunten zijn een brede blik op gezondheid, samen aan de slag, voor en door inwoners, leren van elkaar.


Klik op de afbeelding om de hele infographic te zien

Aandacht voor de juiste groepen

Met de klankborgroep is de tussenstand besproken als voorbereiding op het plan van aanpak voor fase 2 (oktober 2019 – oktober 2022). De klankbordgroep gaf als belangrijk punt mee om expliciet aandacht te hebben voor groepen die we graag willen bereiken (ook verborgen groepen en zorgmijders). Ander punt was om zoveel mogelijk te blijven redeneren vanuit wat inwoners nodig hebben en op basis daarvan richting geven aan te kiezen interventies.

Monitoring van gezondheid

Belangrijk punt voor fase 2 ‘implementeren en monitoren wijkplannen’ was goed te kijken welk instrument het meest geschikt is, en om ook kijken of we inwoners zelf een rol kunnen geven in monitoring van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door de spinnenwebben van positieve gezondheid regelmatig in te blijven vullen en focusgroepgesprekken te voeren met de inwoners. Met deze input gaat het samenwerkingsverband aan de slag.

Partners in de klankborgroep

Naast het samenwerkingsverband zijn inwoners (via Ouderenberaad), LUMC, TNO, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Pharos, gemeente Nieuwkoop en institute for Positive health (iPH) belangrijke partners in de klankbordgroep. Ze komen twee keer per jaar bij elkaar.

Brede kijk op gezondheid

GGD Hollands Midden zet in op een brede kijk op gezondheid. We geloven dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn en moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen. Het project Wijzer in de Wijk sluit hier nauw op aan. In dit project stelt het samenwerkingsverband in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak op en voeren die uit om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Het gaat voor de regio Hollands Midden om inwoners van de Stevenshof (Leiden) en van Alphen Noord (Alphen aan den Rijn).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project Wijzer in de Wijk? Neem dan contact op met projectleider Ilse Storm, RIVM/ GGD HM (istorm@ggdhm.nl) of penvoerder/adviseur Ellen van Steekelenburg (evansteekelenburg@ggdhm.nl).

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon