Terug naar overzicht

1 december 2015

Oproep ZonMw voor subsidieaanvragen ‘Vakkundig aan het werk’

zonmw-logoZonMw heeft op 1 december 2015 een oproep gedaan tot het indienen van subsidieaanvragen voor de ronde ‘Kortdurend praktijkgericht onderzoek’. De oproep vindt plaats in het kader van het programma Vakkundig aan het werk.

Doel van programma en subsidieoproep

Het programma Vakkundig aan het werk richt zich op het verkrijgen van kennis over de effectiviteit en implementatie van interventies rond werk en inkomen in de gemeentelijke praktijk. Onder interventies wordt een breed arrangement verstaan van aanpakken, methodes, werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsverbanden. Centraal staat het systematisch en programmatisch valideren van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het gaat om kennis die aansluit bij de vragen en behoefte van professionals die werkzaam zijn bij gemeenten op het vlak van beleid, bestuur en praktijk.

Het doel van deze eerste subsidieoproep is het beantwoorden van actuele kennisvragen rond interventies die worden toegepast binnen gemeenten op het gebied van werk en inkomen, door middel van kortdurend onderzoek (maximaal 6 maanden). Deze subsidieoproep beoogt de samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek te stimuleren. Samenwerking gericht op de ontwikkeling of versteviging van een duurzame lokale/regionale kennisinfrastructuur op het gebied van werk en inkomen.

In 2016 is een tweede oproep voorzien. Deze subsidieoproep zal omvangrijker zijn en de mogelijkheid bieden voor langer durend onderzoek. Samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek is ook een vereiste binnen de tweede oproep. Voor meer achtergrondinformatie over het programma Vakkundig aan het werk wordt u doorverwezen naar de programmawebsite.

Bron en meer informatie: ZonMw – 1 december 2015

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon