Terug naar overzicht

15 december 2016

Schooluitval ook probleem van publieke gezondheid

Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspectiveSchooluitval is niet alleen een probleem van het onderwijs, maar ook van de publieke gezondheid. Als de Jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en ouders intensiever gaan samenwerken, kan schooluitval vaker voorkomen worden. Dat stelt Marie-José Theunissen in haar proefschrift ‘Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective’.

Marie-José Theunissen is jeugdarts bij de GGD Brabant-Zuidoost en was promovendus van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Op woensdag 16 november promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht op haar onderzoek naar drop-outs, jongeren die zonder diploma de school verlaten.

Voor haar onderzoek werden JGZ dossiers onderzocht en aanvullende vragenlijsten afgenomen onder schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar en jongeren die wel nog onderwijs volgen. Daarnaast voerde Marie-José Theunissen individuele gesprekken met jong volwassenen en organiseerde ze focusgroepen met ouders, mensen uit het onderwijs (van leerkracht tot de maatschappelijk werker en de conciërge) en zorgprofessionals.

Lees volledig artikel

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon