Terug naar overzicht

10 november 2016

Samen antibioticaresistentie (ABR) bestrijden

Op 7 november 2016 ondertekenden zorgaanbieders uit de regio Holland West een convenant om samen antibioticaresistentie (ABR) te bestrijdenZorgaanbieders uit de regio Holland West gaan intensief samenwerken om antibioticaresistentie (ABR) te bestrijden. Daartoe hebben zij een gezamenlijk regionaal zorgnetwerk ABR opgericht waarvan op 7 november het convenant is ondertekend. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het coördinerend centrum voor de regio Holland West.

Dreiging ABR

De dreiging voor ABR is groot: steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Hierdoor zijn infecties in de toekomst minder goed te behandelen en dat kan op termijn vele levens kosten. Om dat te voorkomen wil minister Schippers van VWS intensief samenwerken op nationaal en internationaal niveau.

10 regio’s

De minister deelt Nederland op in tien regio’s waar zorgaanbieders intensief samenwerken binnen een ABR-zorgnetwerk. Daarbij heeft ze Holland West aangewezen als één van de vijf pilotregio’s voor de ontwikkeling van zo’n regionaal zorgnetwerk. Het initiatief is van belang voor alle zorgaanbieders in Holland West. Daarom ondertekenden ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties, GGD’en, revalidatie-instellingen, apothekers en instellingen voor gehandicaptenzorg het convenant op 7 november 2016.

Draagvlak

In het convenant spreken de partijen af om draagvlak voor de aanpak van ABR binnen hun eigen instelling te creëren of te vergroten, om verworven kennis binnen en tussen hun instellingen te delen, om intensief samen te werken en om beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Elke instelling houdt daarbij haar eigen verantwoordelijkheden. Regionaal komt er een team van diverse artsen en deskundigen dat de instellingen daarbij kan ondersteunen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het coördinerend centrum voor de regio Holland West. De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands-Midden, Sjaak de Gouw, is voorzitter van de stuurgroep Zorgnetwerk ABR Holland West.

Infectieziektebestrijding

Het netwerk Infectieziektebestrijding is één van de vijf aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland. De deelnemers binnen dit netwerk richten zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Deze GGD regio’s vormen samen de regio Holland West.

Bron: Gezamenlijk persbericht LUMC en GGD Hollands Midden – 7 november 2016

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon