Op reis

Het acroniem OP REIS staat voor “Onderzoek naar de Prevalentie van Reisgerelateerde Episoden van Infecties bij immuunSuppressie.”  Het betreft een multicenteronderzoek met een bijna landelijke dekking.

Door de succesvolle behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen worden bij patiënten met een auto-immuunziekte zoals reuma fysieke beperkingen voorkomen.  Hierdoor wordt het voor deze groep patiënten (weer) mogelijk om  naar de (sub) tropen te reizen. Daarbij ontstaat de vraag welke invloed de afweeronderdrukking heeft op allerlei infectieziekten waarmee de reiziger tijdens zijn reis in contact kan komen. Is deze reiziger meer at risk? En moet deze reiziger daarom een aangepast reis- of vaccinatie-advies krijgen?

Het doel van de studie OP REIS is het ontwikkelen van een protocol om de reiziger met afweeronderdrukkende medicijnen bij een reis naar de (sub-)tropen te adviseren.

Vraagstelling

In het onderzoek wordt de incidentie, duur en morbiditeit van luchtweg- en darminfecties tijdens reizen gemeten bij reizigers met afweeronderdrukkende medicijnen. Tevens wordt de vaccin-geïnduceerde immuniteit gemeten. Meer specifiek: Reis-gerelateerde gezondheidsproblemen in immuungecompromiteerde patiënten, die behandeld worden met MTX en/of anti-TNF of rituximab, meten.

Aanpak

De studie OP REIS is een observationeel cohortonderzoek met meetmomenten voor, tijdens en na de reis. Met een vragenlijst en een dagboekje worden de gegevens verzameld. Ook worden bloed en faeces monsters van voor en na de reis onderzocht. De reisgenoot wordt gevraagd om als control proefpersoon mee te doen. Wegens de instructie van reumapatiënten om een arts te raadplegen bij klachten (ook tijdens vakantie) zijn diabetespatiënten als extra controlegroep toegevoegd.

De eerste deelnemers zijn begin 2009 geïncludeerd. De eerste fase van het onderzoek liep tot april 2015. De dataverzameling is afgerond; de data-analyse loopt.

Participanten

Het onderzoek is opgezet door de partners van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, maar was niet mogelijk zonder de hulp van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis en andere GGD’en die actief betrokken waren bij het includeren van reizigers.

De opdrachtgever van dit onderzoek is ZonMW. Prof Dr. L.G. Visser van het LUMC in Leiden is projectleider. Wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met Heinrich Brockhoff, arts GGD Haaglanden, afdeling Infectieziektenbestrijding, heinrich.brockhoff@ggdhaaglanden.nl

De financiering is tot stand gekomen door ZonMW, LUMC en de Gemeente Den Haag.

Resultaten

Reizigers die behandeld worden met afweer-onderdrukkende geneesmiddelen (AWOM) hebben vaker last van diarree en luchtweginfecties. Zij moeten ook vaker wegens gezondheidsklachten hun reisplannen aanpassen dan hun reisgenoten die geen afweer-onderdrukkende medicijnen gebruiken.

Samenvatting

Bij mensen met een auto-immuunziekte zoals reuma keert de afweer zich tegen het eigen lichaam. Daarom krijgen zij ontstekingsremmende medicijnen voorgeschreven die de afweer onderdrukken. In deze studie werd onderzocht 1) of reizigers met deze medicatie vaker en/of ernstiger infecties hadden tijdens (sub)tropen reizen en 2) hoe de opbouw is van de antistoffen is na vaccinatie tegen geelzucht (hepatitis A). Reizigers (N=293) met conventionele en biologische ontstekingsremmende medicatie hadden vaker klachten van diarree (58%) en luchtweginfecties (8%). Deze reizigers moeten ook vaker hun reisplannen aanpassen (14%) wegens ziekte dan hun reisgenoten (6%). Reizigers die behandeld worden met methotrexaat met of zonder een TNFalfa remmer zijn onvoldoende beschermd na de eerste vaccinatie met hepatitis A vaccin.

Op basis van de projectresultaten zal een aanvulling op het LCR-protocol worden geschreven om de bewustwording te bevorderen bij adviseur en reizigers van de risico’s op reis door onderbouwing van het advies met de resultaten van de studie.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon