Programma Symposium Mentale Gezondheid: samen doen!

Donderdag 16 mei, 12:30 – 18:30 uur
De Broodfabriek, Volmerlaan 12 in Rijswijk

Hier vind je het uitgebreide programma van het Symposium Mentale Gezondheid: samen doen!

Aanmelden

Neem een kijkje op de Ervaringsmarkt: ervaar en doe het samen! Hier staan het ervaren of de ervaring rondom mentale gezondheid centraal.

Fatima Bouddokar
Projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling - GGD Haaglanden

Dagvoorzitter

Fatima is de dagvoorzitter van het symposium en zal het programma leiden.


Zoë van de Kerkhof
Stadsdichter van Leiden
(foto door Eelkje Colmjon)

Gedicht over mentale gezondheid

De organisatie van het symposium Mentale gezondheid: samen doen! heeft mij gevraagd om een gedicht te schrijven. Natuurlijk heb ik daar ja op gezegd! Sinds april 2022 ben ik stadsdichter van Leiden. Er is voor mij niets mooier dan in een maatschappelijk relevant onderwerp te duiken, mensen te interviewen en documentaires te kijken die mij raken. Ik verzamel zo woorden, vakjargon, gedachtes en gevoelens. Ik gooi het op een hoop, mix het en ineens is er een gedicht. Ik inspireer en verras je graag met mijn voordracht op 16 mei!

Annemarijn Schaap
Sr. Beleidsadviseur Mentale gezondheid & Preventie - Trimbos-instituut

Een integraal perspectief voor effectief mentaal gezondheidsbeleid

Mentale gezondheid is opgebouwd uit diverse componenten; de persoonlijke, sociale, functionele en perceptieve componenten. Dit maakt het een complex begrip. Toch is het hard nodig om hiermee aan de slag te gaan, want het gaat niet goed met de mentale gezondheid in Nederland. Hoe kan je toch vormgeven aan effectief mentaal gezondheidsbeleid? Door te kijken met een integraal perspectief en te starten met de volgende uitgangspunten: Pak problemen bij de bron aan, Kies voor een levensloopbenadering in alle omgevingen, Data- en kennisgestuurd werken en inwoners betrekken en Zet in op een samenhangende mix aan maatregelen.


Prof. dr. Bernet Elzinga
Hoogleraar Stress gerelateerde Psychopathologie - Universiteit Leiden

‘Samen Sterk’ voor jongeren met depressie en somberheid

De recente toename in het aantal depressieve jongeren is zorgelijk en de professionals kunnen de grote vraag niet meer aan. De schaal van de problemen van adolescenten is niet op te lossen binnen de jeugd-GGZ en het roer moet dus om. Tegelijkertijd voelen ouders, en ook andere volwassenen die dicht bij deze jongeren staan, zich machteloos en weten niet goed hoe ze deze jongeren kunnen ondersteunen. De afgelopen jaren onderzoek hebben we met een interdisciplinair team, bestaande uit onderzoekers, orthopedagogen en systeemtherapeuten onderzoek gedaan naar hoe naasten deze jongeren het beste kunnen ondersteunen. Op basis hiervan hebben we een groepsinterventie ontwikkeld voor ouders van depressieve jongeren, Samen Sterk. In deze bijdrage zullen de belangrijkste lessen uit zowel het onderzoek als de groepen gedeeld worden, samen met een visie hoe we deze kennis ook meer op scholen kunnen inzetten.


Prof. Felice Jacka
Director Food & Mood Centre - Deakin University Australië

Van Angst tot Alzheimer: Voedingspsychiatrie voor de preventie en behandeling van mentale en hersenstoornissen

In de 20e eeuw zijn er grote veranderingen geweest in wat mensen wereldwijd eten, met het geïndustrialiseerde voedselsysteem als belangrijke oorzaak van chronische ziekten en vroegtijdige sterfte. Er is veel bewijs dat een ongezond dieet een risicofactor is voor veelvoorkomende mentale stoornissen. Prof. Jacka is een pionier in Voedingspsychiatrie en zal tijdens haar presentatie de nieuwste inzichten delen over hoe voeding invloed heeft op mentale gezondheid, met speciale aandacht voor de microbiota-darm-hersenas. Ze zal ook bespreken hoe dieetverbetering een effectieve klinische strategie is om mentale en hersengezondheid te verbeteren, en hoe dit onderzoek vertaald kan worden naar betere individuele en volksgezondheid.

Paneldiscussie over samenwerken aan mentale gezondheid

Panelleden uit verschillende domeinen komen samen om hun visies op mentale gezondheid te delen. Onder leiding van de dagvoorzitter reageren zij op de presentaties van de sprekers. Vanuit ieders perspectief gaan zij nader in op randvoorwaarden voor een integrale aanpak ter bevordering van de mentale gezondheid.

 

Annemarijn Schaap
Sr. Beleidsadviseur Mentale gezondheid & Preventie - Trimbos-instituut
Prof. dr. Bernet Elzinga
Hoogleraar Stress gerelateerde Psychopathologie - Universiteit Leiden
Annette de Boer
Directeur Publieke Gezondheid - GGD Haaglanden
Sjaak de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid - GGD Hollands Midden
Sherida Biswane
Wijkverbinder, Café Positief Gezond - GGD Haaglanden
Martijn Oetelmans
Studentambtenaar - TU Delft

Virgil Ciano
Danser

Showcase over zoeken naar evenwicht

Mijn dans is een poëtische uitdrukking van de menselijke ziel in haar zoektocht naar evenwicht. In een betoverende choreografie verken ik de nuances van het mentale welzijn, waar elke beweging een verhaal vertelt van schaduwen van angst, om plaats te maken voor veerkracht en hoop. Mijn lichaam spreekt de taal van emotie, en door deze showcase nodig ik je uit om samen met mij de diepte van de innerlijke strijd en triomf te ontdekken. Laat de emoties dansen en bevrijd je geest!

Tijdens de pauze is er gelegenheid om te netwerken en samen te werken aan het bevorderen van de mentale gezondheid in onze regio. Bezoek ook de Ervaringsmarkt: ervaar en doe het samen! Hier staan het ervaren of de ervaring rondom mentale gezondheid centraal. Versterk je bestaande connecties en ontmoet andere professionals en bestuurders uit gemeenten, zorg, welzijn en onderwijs.

Marieke Breed
Onderzoeker - Haagse Hogeschool
Samantha Groenestein
PhD-kandidaat - LUMC

(VOL) 1. Gestapelde problemen als ‘wortels’ van mentale gezondheid

Mentaal gezonde buurt

Veel soms onzichtbare problemen (denk aan armoede, stress, taalproblemen, gezinssituatie) hebben vaak veel invloed op de fysieke en mentale gezondheid. In deze workshop delen we de eerste resultaten van het onderzoek naar de stapeling van problemen die leidt tot medische- en sociale problemen in twee verschillende wijken. We gaan daarna samen aan de slag:
  • Welke onderliggende problemen (de wortels) herkennen jullie?
  • Welke problemen zijn wel zichtbaar (de takken)?
  • Wat kunnen we op beleids- en organisatieniveau doen om de problemen bij de ‘wortels’ aan te pakken op?
Een hands-on workshop die denk- en tekeninzet vraagt!

Dr. Herman van Wietmarschen
Sr. Onderzoeker integrale gezondheid - Louis Bolk Instituut
Rafaël Maria Theuvenet
Wijkverbinder

(VOL) 2. Wijkgericht werken vanuit Positieve gezondheid

Mentaal gezonde buurt

Gezondheid wordt steeds meer gezien als het vermogen je aan te passen aan fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid gaat uit van de kwaliteiten van mensen en zet in op de mogelijkheden van mensen. Een visie waar we sinds 2019 in Delft mee aan het werk zijn, vanuit de behoeften van bewoners ondersteund door sociale partners. In deze workshop leer je zelf ervaren en wijkgericht werken vanuit Positieve gezondheid. We maken gebruik van het Bolk model van Positieve Gezondheid en leefomgeving.

Remy Vink
Sr. Onderzoeker jeugd - TNO

(VOL) 3. ‘Adverse/Positive Childhood Experiences’ in relatie tot stress en veerkracht

Mentaal gezonde maatschappij

In deze workshop leer je over ACE’s en stress en over PCE’s en veerkracht. Veel mensen hebben wel van ‘Adverse Childhood Experiences’ gehoord; maar wat ‘Positive Childhood Experiences’ zijn en wat de relatie is met veerkracht en ACE’s is veel minder bekend. Meer weten? Kom naar de workshop


Marga van Reeven
Preventiedeskundige - Indigo Preventie Haaglanden
Annemiek Hulleman
Preventiedeskundige - Indigo Preventie Haaglanden

4. Mentale gezondheid bij ouderen: focus op eenzaamheid

Mentaal gezonde maatschappij

Eenzaamheid wordt gemakkelijk geassocieerd met ouderen, klopt dat eigenlijk wel? In deze interactieve workshop doe je kennis op over eenzaamheid en de link tussen eenzaamheid en andere mentale problemen. Ontdek jouw perceptie op eenzaamheid, krijg inzicht in de signalen en leer hoe je eenzaamheid bespreekbaar kunt maken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het verminderen van eenzaamheid waarbij het aanbod van Indigo Preventie voor ouderen aan bod zal komen.

Lenneke van Tol
Projectleider mentale gezondheid - Trimbos-Instituut
Tom Moons
Strategisch Adviseur - Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

(VOL) 5. Welbevinden versterken van de jeugd? Versterk de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en GGD!

Mentaal gezond onderwijs

School is een belangrijke omgeving om te werken aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren, zeker voor kinderen die opgroeien in een minder kansrijke thuisomgeving. Hoe kunnen we meer kinderen en jongeren in Nederland laten profiteren van een integrale schoolbrede aanpak om hun welbevinden te versterken? Vanuit het programma Welbevinden op School zetten we in op het versterken van de samenwerking in de driehoek van onderwijs, gemeente en GGD. In deze sessie zoomen we in hoe jij als gemeente kunt inzetten op duurzaam en schoolbreed werken aan welbevinden. Samenwerking is de sleutel. We gaan gezamenlijk op zoek naar jouw volgende stap en geven je inspirerende praktijkvoorbeelden mee.

Dr. Anna de Haan
Sr. Adviseur Gezond Opgroeien - Pharos

(VOL) 6. Gelijke kansen op welbevinden op school!

Mentaal gezond onderwijs

Vraag je je als school of partnerorganisatie van een school af…

  • Hoe er vanuit de school in samenwerking met de omgeving gewerkt kan worden aan gelijke kansen op welbevinden?
  • Welke stappen de school hierin kan zetten?
  • En hoe je dit doet vanuit een schoolbrede en integrale (Gezonde School) aanpak?

In deze workshop gaan jullie na een introductie over gelijke kansen op welbevinden, aan de hand van interactieve werkvormen aan de slag en worden praktische tools en handvaten geboden, om te bepalen welke stappen te zetten. Om hiermee bewust, effectief en duurzaam bij te kunnen dragen aan het bevorderen van gelijke kansen op welbevinden in het onderwijs. De workshop wordt gegeven samen met directeur Rowdy Lagraauw (Stanislas vmbo mavo Delft).


Maartje Bakhuys Roozeboom
Onderzoeker Work, Health & Technology - TNO

7. Samenwerken aan mentale gezondheid op het werk – een organisatiegerichte aanpak

Mentaal gezond aan het werk

Veel organisaties hebben te kampen met een hoge werkdruk. Hierdoor staat de mentale gezondheid van medewerkers onder druk. Hier is iets aan te doen! In deze workshop presenteren we recente cijfers over de mentale gezondheid van werknemers in Nederland en bieden we voorbeelden en handvatten om als organisatie de mentale gezondheid van medewerkers te waarborgen. Met elkaar bespreken we hoe deze inzichten toegepast kunnen worden in de eigen praktijk. Deelnemers ontdekken niet alleen waarom het nuttig is om als organisatie te investeren in de mentale gezondheid van hun medewerkers, maar ook hoe je dit als organisatie samen met medewerkers kan doen.


Malte van Veen
Onderzoeker werk en mentale gezondheid - TNO

8. De rol van werk in het ontstaan en voorkomen van mentale klachten bij jonge werkenden

Mentaal gezond aan het werk

Bij de meeste mensen ontstaan mentale klachten voor hun 30ste verjaardag en we lezen bijna wekelijks in het nieuws dat mentale klachten onder jongvolwassenen blijken toe te nemen. In deze workshop willen wij samen werken aan de rol van werk in het ontstaan en voorkomen van mentale klachten bij jonge werkenden. We gaan hierbij rekening houden met de werkstress ervaringen die vooral typisch zijn voor jongeren, leren dat de éne jonge werkende de andere niet is, en bespreken wat organisaties kunnen doen om mentale klachten te voorkomen of ervoor te zorgen dat deze, als ze er al zijn, niet verergeren.


Dr. Caroline Figueroa
Assistant Professor in Digital Health - TU Delft

9. Jongeren en mentale gezondheidsapps

Mentaal gezond online

Smartphone apps kunnen ondersteuning bieden aan de mentale gezondheid van jongeren, bijvoorbeeld door tips te bieden voor ontspanning- of ademhalingsoefeningen, activiteiten om met stress om te gaan of signaleren wanneer professionele hulp nodig is. Apps zijn een goede manier om jongeren te bereiken vanwege hun telefoongebruik. We bespreken voordelen, uitdagingen, gebruikerservaringen en hoe kunstmatige intelligentie en co-creatie de apps kunnen verbeteren. Inclusiviteit staat centraal, met aandacht voor diverse achtergronden zoals lage sociaaleconomische status en migratieachtergrond.


Dr. Justine Pardoen
Oprichter en bestuurder - Bureau Jeugd en Media

(VOL) 10. Liever een pink missen dan je telefoon – de gevolgen van online opgroeien

Mentaal gezond online

De invloed van de online ervaringen van kinderen en jongeren is enorm groot. Maar hoe zit dat dan precies? Wat is de invloed van wat ze zien en uitwisselen op hun gezondheid en welzijn? En welke risico lopen het meeste risico op schadelijke gevolgen? Laten we samen nadenken over wat dat betekent voor ons als professionele opvoeders. Voor morgen en keuzes op de langere termijn. Oja, we pakken ook meteen even de vraag mee of het verantwoord is om Generatieve AI in het leven van kinderen te introduceren…

Marieke Breed
Onderzoeker - Haagse Hogeschool
Samantha Groenestein
PhD-kandidaat - LUMC

(VOL) 1. Gestapelde problemen als ‘wortels’ van mentale gezondheid

Mentaal gezonde buurt

Veel soms onzichtbare problemen (denk aan armoede, stress, taalproblemen, gezinssituatie) hebben vaak veel invloed op de fysieke en mentale gezondheid. In deze workshop delen we de eerste resultaten van het onderzoek naar de stapeling van problemen die leidt tot medische- en sociale problemen in twee verschillende wijken. We gaan daarna samen aan de slag:
  • Welke onderliggende problemen (de wortels) herkennen jullie?
  • Welke problemen zijn wel zichtbaar (de takken)?
  • Wat kunnen we op beleids- en organisatieniveau doen om de problemen bij de ‘wortels’ aan te pakken op?
Een hands-on workshop die denk- en tekeninzet vraagt!

Dr. Herman van Wietmarschen
Sr. Onderzoeker integrale gezondheid - Louis Bolk Instituut
Rafaël Maria Theuvenet
Wijkverbinder

(VOL) 2. Wijkgericht werken vanuit Positieve gezondheid

Mentaal gezonde buurt

Gezondheid wordt steeds meer gezien als het vermogen je aan te passen aan fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid gaat uit van de kwaliteiten van mensen en zet in op de mogelijkheden van mensen. Een visie waar we sinds 2019 in Delft mee aan het werk zijn, vanuit de behoeften van bewoners ondersteund door sociale partners. In deze workshop leer je zelf ervaren en wijkgericht werken vanuit Positieve gezondheid. We maken gebruik van het Bolk model van Positieve Gezondheid en leefomgeving.

Rianne de Ket
Zorgcoördinator Bureau Basiszorg - Indigo
Dr. Ireen de Graaf
Programmaleider gezinsgerichte interventies - Youz

(VOL) 3. KOPP/KOV (Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen)

Mentaal gezonde maatschappij

Kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een van de ouders, of soms beide ouders, psychische- of verslavingsproblemen heeft/hebben, lopen een sterk verhoogd risico zelf in de toekomst psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Zo vroeg mogelijk signaleren en preventief ondersteunen helpt om dit risico te verkleinen. In het interactieve gedeelte besteden wij aandacht aan in hoeverre er aandacht is binnen organisaties wat betreft de signalering en ondersteuning van KOPP/KOV en hoe dit verbeterd kan worden. We zien nog maar een klein gedeelte van deze kinderen en ouders. Hoe kunnen we dat beter doen? Is dit een taak voor het onderwijs of zijn er andere manieren? Daarover wisselen we graag met u van gedachten.

Marga van Reeven
Preventiedeskundige - Indigo Preventie Haaglanden
Annemiek Hulleman
Preventiedeskundige - Indigo Preventie Haaglanden

4. Mentale gezondheid bij ouderen: focus op eenzaamheid

Mentaal gezonde maatschappij

Eenzaamheid wordt gemakkelijk geassocieerd met ouderen, klopt dat eigenlijk wel? In deze interactieve workshop doe je kennis op over eenzaamheid en de link tussen eenzaamheid en andere mentale problemen. Ontdek jouw perceptie op eenzaamheid, krijg inzicht in de signalen en leer hoe je eenzaamheid bespreekbaar kunt maken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het verminderen van eenzaamheid waarbij het aanbod van Indigo Preventie voor ouderen aan bod zal komen.

Jaap Valkenburg
Beleidsadviseur studentenzaken - Gemeente Leiden

(VOL) 5. Het welzijn van studenten: succesfactoren en uitdagingen

Mentaal gezond onderwijs

Het welzijn van studenten is de laatste jaren flink gedaald. De coronatijd heeft dat zowel vergroot als uitvergroot. In Leiden wordt steeds meer met studenten, onderwijsinstellingen, welzijn, zorg en de gemeente gezamenlijk opgetrokken om dit welzijn te vergroten. Wat zijn de succesfactoren en wat kunnen andere organisaties met mogelijke andere doelgroepen hiervan leren?

Ga in gesprek met studentbestuurders Elise Brabander (Plaatselijke Kamer van Verenigingen: PKvV) en Robin Buijs (Studieverenigingen Overleg Platform: StOP) en hoor over de 5 succesfactoren in Leiden én de huidige uitdagingen.


Ilja Mensonides
Coördinator Kenniscentrum Angst en Stress - Universiteit Leiden
Jessica Hilhorst
Beleidsmedewerker Onderwijs Innovatie - Gemeente Leiden

(VOL) 6. Samenwerken voor tijdige signalering en behandeling van angst en stressklachten bij kinderen

Mentaal gezond onderwijs

Angst en stressklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over en wanneer deze niet op tijd worden behandeld kunnen ze leiden tot andere problematiek, zoals sociale isolatie, schoolweigering, depressie en zelfs suïcidaliteit. Het tijdig signaleren en behandelen van angstklachten is daarom erg belangrijk. In deze workshop benadrukken we het belang van de samenwerking tussen onderwijsprofessionals, zorgprofessionals, preventiemedewerkers, beleidmakers en de wetenschap. Door onderling kennis te delen, naar elkaar te luisteren en samen te werken, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken in het tijdig signaleren en behandelen van angst en stressklachten bij kinderen.

Maartje Bakhuys Roozeboom
Onderzoeker Work, Health & Technology - TNO

7. Samenwerken aan mentale gezondheid op het werk – een organisatiegerichte aanpak

Mentaal gezond aan het werk

Veel organisaties hebben te kampen met een hoge werkdruk. Hierdoor staat de mentale gezondheid van medewerkers onder druk. Hier is iets aan te doen! In deze workshop presenteren we recente cijfers over de mentale gezondheid van werknemers in Nederland en bieden we voorbeelden en handvatten om als organisatie de mentale gezondheid van medewerkers te waarborgen. Met elkaar bespreken we hoe deze inzichten toegepast kunnen worden in de eigen praktijk. Deelnemers ontdekken niet alleen waarom het nuttig is om als organisatie te investeren in de mentale gezondheid van hun medewerkers, maar ook hoe je dit als organisatie samen met medewerkers kan doen.


Malte van Veen
Onderzoeker werk en mentale gezondheid - TNO

8. De rol van werk in het ontstaan en voorkomen van mentale klachten bij jonge werkenden

Mentaal gezond aan het werk

Bij de meeste mensen ontstaan mentale klachten voor hun 30ste verjaardag en we lezen bijna wekelijks in het nieuws dat mentale klachten onder jongvolwassenen blijken toe te nemen. In deze workshop willen wij samen werken aan de rol van werk in het ontstaan en voorkomen van mentale klachten bij jonge werkenden. We gaan hierbij rekening houden met de werkstress ervaringen die vooral typisch zijn voor jongeren, leren dat de éne jonge werkende de andere niet is, en bespreken wat organisaties kunnen doen om mentale klachten te voorkomen of ervoor te zorgen dat deze, als ze er al zijn, niet verergeren.


Dr. Caroline Figueroa
Assistant Professor in Digital Health - TU Delft

9. Jongeren en mentale gezondheidsapps

Mentaal gezond online

Smartphone apps kunnen ondersteuning bieden aan de mentale gezondheid van jongeren, bijvoorbeeld door tips te bieden voor ontspanning- of ademhalingsoefeningen, activiteiten om met stress om te gaan of signaleren wanneer professionele hulp nodig is. Apps zijn een goede manier om jongeren te bereiken vanwege hun telefoongebruik. We bespreken voordelen, uitdagingen, gebruikerservaringen en hoe kunstmatige intelligentie en co-creatie de apps kunnen verbeteren. Inclusiviteit staat centraal, met aandacht voor diverse achtergronden zoals lage sociaaleconomische status en migratieachtergrond.


Dr. Justine Pardoen
Oprichter en bestuurder - Bureau Jeugd en Media

(VOL) 10. Liever een pink missen dan je telefoon – de gevolgen van online opgroeien

Mentaal gezond online

De invloed van de online ervaringen van kinderen en jongeren is enorm groot. Maar hoe zit dat dan precies? Wat is de invloed van wat ze zien en uitwisselen op hun gezondheid en welzijn? En welke risico lopen het meeste risico op schadelijke gevolgen? Laten we samen nadenken over wat dat betekent voor ons als professionele opvoeders. Voor morgen en keuzes op de langere termijn. Oja, we pakken ook meteen even de vraag mee of het verantwoord is om Generatieve AI in het leven van kinderen te introduceren…

Tijdens de borrel is er gelegenheid om te netwerken en samen te werken aan het bevorderen van de mentale gezondheid in onze regio. Bezoek ook de Ervaringsmarkt: ervaar en doe het samen! Hier staan het ervaren of de ervaring rondom mentale gezondheid centraal. Versterk je bestaande connecties en ontmoet andere professionals en bestuurders uit gemeenten, zorg, welzijn en onderwijs.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon