Terug naar overzicht

23 juni 2023

Geleerde lessen omzetten in een kennisproduct

Begin mei 2023 kwamen leden van de 6 consortia van het ZonMw project ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ bijeen voor een co-creatie sessie om een gezamenlijk kennisproduct te ontwikkelen. Ook Ellen van Stekelenburg, projectleider van Wijzer in de Wijk en Addi van Bergen, hoofdaanvrager en coördinator AWPG NZH, waren aanwezig.

 

Veel kennis opgedaan

De 6 consortia – verspreid over het land – hebben zich de afgelopen 4 jaar ingezet om lokaal interventies en activiteiten in het kader van gezondheid te stimuleren middels een brede lerende aanpak. Tijdens deze periode is er ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. ZonMw stelde daarom een Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) beschikbaar om de opgedane kennis en ervaring in kaart te brengen en te bundelen.

 

Overkoepelende evaluatie

Gioia Muru, Joske Nauta en Femke van Nassau, onderzoekers van het Amsterdam UMC, voerden een overkoepelende evaluatie uit om de geleerde lessen op te halen. Zij hielden 13 interviews uit met projectleiders en andere betrokkenen en deden een documentanalyse van de eindverslagen. Acht thema’s kwamen boven drijven waaronder de grote verscheidenheid aan samenwerkingsstructuren en methodieken, de opzet en gebruik van gezondheidsprofielen, integrale aanpak, het bereiken en betrekken van inwoners, monitoring en evaluatie en borging. Op elke thema identificeerden zij successen (+) en barrières (-).

Prioritering onderwerp

Tijdens de co-creatie sessie gingen de deelnemers in gesprek over hoe deze geleerde lessen kunnen worden ingezet om andere gemeenten te helpen met een soortgelijke aanpak. Naast de consortia dachten ook vertegenwoordigers van VNG en RIVM mee. Hoe kunnen de opbrengsten van de projecten gedeeld worden? Als aanvulling op bestaande VNG tools? Of als aanvulling op het RIVM stappenplan? Aan welke lessen zouden de projecten zelf wat gehad hebben? En wat kan ons nú helpen?

 

Keuze voor “samen leren”

Inhoudelijk is besloten het kennisproduct te richten op: ‘Hoe zet je een leernetwerk/lerende aanpak op?’ Met daarin voorbeelden voor werkvormen tijdens bijeenkomsten en een overzicht van onderwerpen die kunnen worden besproken. Enkele aandachtpunten/randvoorwaarden voor het product zijn dat het goed moet aansluiten bij de huidige ontwikkelingen rondom GALA/SPUK en er duidelijk moet worden uitgewerkt wat het belang is van een lerende aanpak en wat het uiteindelijk oplevert. Het moet geen statisch product worden, en gemeenten moeten aanhaken voor feedback.

Deze zomer gaan de onderzoekers aan de slag om het kennisproduct te ontwikkelen.

 

MEER LEZEN

Nieuwsbericht AWPG NZH: VIMP subsidie voor projecten Aan de slag met preventie in uw gemeente
Nieuwsbericht AWPG NZH: Neem een kijkje op onze wegwijzer: WijzerindeWijk.nl
Website met Kennisproducten Wijzer in de Wijk: https://www.wijzerindewijk.nl/

 

Dit project is mogelijk gemaakt door:

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon