Terug naar agenda

Jelgersma Lezing: Transitie in de psychiatrie | LUMC

Jelgersma Lezing: Transitie in de psychiatrie | LUMC

Wanneer

11 juni 2024   16:15 - 17:30

Waar

LUMC collegezaal 3 Locatie K1-S
Albinusdreef 2, Leiden

Toegang

Voor iedereen toegankelijk
Spreker

Mw.prof.dr. Indira Tendolkar, Hoogleraar psychiatrie en hoofd afdeling psychiatrie, Radboudumc Nijmegen
Research Group leader, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Titel
Transitietijd in de psychiatrie. Wellicht zijn er betere tijden mogelijk maar laten we vooral ook kijken naar wat we al hebben

We weten allemaal hoe de geestelijke gezondheid en het welzijn in gevaar worden gebracht door een groot aantal factoren op individueel, sociaal en omgevingsniveau. Samen kunnen we de weg bereiden om niet alleen te streven naar de verbetering die nodig is, maar ook te erkennen wat we al hebben bereikt. Mw.prof.dr. Indira Tendolkar zal tijdens haar lezing drie pijlers beschrijven die een goede basis vormen voor onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs.

“De eerste pijler heb ik het stimuleren van de geestelijke gezondheid in tijden van verandering genoemd en daarmee bedoel ik vooral het voorkomen van maladaptatie en het bevorderen van veerkracht bij stress. De tweede pijler heeft betrekking op psychiatrische syndromen die vaak overlappende of mogelijk verenigende biologische patronen hebben, terwijl dissociëren op basis van verschillende gedragssymptomen ook grote klinische voordelen heeft laten zien. Ten derde liggen de voordelen van een geïndividualiseerde benadering voor de hand voor elk medisch specialisme. Een groot deel van de moderne geneeskunde heeft te maken met ziekten die multifactorieel zijn, die een genetische basis hebben en die zeer waarschijnlijk heterogeen zijn, zoals diabetes, hypertensie of chronische obstructieve longziekte. Laten we proberen hiervan te leren in de psychiatrie.”

Aanmelden

Voor fysieke aanwezigheid hoeft u zich niet aan te melden, mocht u de lezing online willen volgen, dan graag hier AANMELDEN. Na registratie ontvangt u een e-mailbevestiging met informatie over hoe u aan de lezing kunt deelnemen. U ontvangt GEEN accreditatiepunten als u online aansluit.

Jelgersma Lezingen

Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Voor meer informatie: Alice Meijer, Stafsecretariaat psychiatrie, LUMC, 071-526 3448, https://www.lumc.nl/afdelingen/psychiatrie/

Accreditatie is verkregen bij de NVvP, de FGzPt en de VSR

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon