Terug naar agenda

Haagsche Praat: De Omgevingswet in de praktijk | GGD Haaglanden

Haagsche Praat: De Omgevingswet in de praktijk | GGD Haaglanden

Wanneer

28 mei 2024   16:00 - 18:00

Waar

Toegang

Voor partners van awpg Lumens

De Haagsche Praat is de interne refereerbijeenkomst van professionals binnen GGD Haaglanden voor professionals van GGD Haaglanden. Partners van awpg Lumens zijn ook welkom.

Tijdens deze refereerbijeenkomsten komen actuele thema’s, die gerelateerd zijn aan het brede spectrum van de Public Health, aan de orde. Het doel van de bijeenkomst is het aanbieden van een interessante deskundigheidsbevordering waarbij nieuwe inzichten verworven worden.

De omgevingswet in de praktijk

De leefomgeving waarin we wonen, werken en leven heeft invloed op onze gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Het gaat daarbij dus zowel om gezondheidsbescherming als om gezondheidsbevordering en het vraagstuk van de toenemende sociaaleconomische gezondheidsverschillen komt hierbij prominent op tafel.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Na een lange voorbereidingsperiode en meerdere keren uitstel is een grote stelselwijziging een feit. Een van de maatschappelijke doelen van de wet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. In de bijeenkomst gaan we in op de vraag of de instrumenten van de wet de ambitie van een gezonde leefomgeving daadwerkelijk dichterbij brengen en wat daar in de praktijk voor nodig is.

Alle kennis over de relatie tussen de fysieke omgeving en gezondheid komt samen in integrale opgaven op het gebied van omgevingsbeleid, gebiedsontwikkeling, bouwplannen, e.d. We gaan in op de betekenis van integraal advies op het gebied van gezondheid en op de dilemma’s die hierbij kunnen spelen.

Sprekers
  • Ir. E.J. (Hans) Jansen, senior adviseur milieu en gezondheid GGD Haaglanden;
  • J. (Janneke) Mikkers, MSc., adviseur milieu en gezondheid GGD Haaglanden.
Accreditatie

De Haagsche Praat is geaccrediteerd voor het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (AbSG), het Kwaliteitsregister V&V en het Register voor Verpleegkundig Specialisten. Neem voor meer informatie contact op met dhr. T. (Thomas) Eckhardt – Medisch Directie Adviseur GGD Haaglanden.

Wil jij erbij zijn? Meld je nu aan!

Lees hier meer over de Haagsche Praat en het programma.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon