Nieuws

21 juni 2024

Geertje Ariëns nieuwe Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden

Geertje Ariëns volgt Sjaak de Gouw op als directeur Hecht en Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden. Sjaak de Gouw ging eind mei met pensioen na een lange carrière in de publieke gezondheid. Geertje Ariëns is door het Algemeen Bestuur van Hecht benoemd en start op 1 september. Ze komt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waar ze adjunct-directeur Opvang en ... Lees meer

awpg Lumens
9 juni 2024

Signalement juni 2024

In deze rubriek volgen we landelijke ontwikkelingen in de publieke gezondheid en delen interessante initiatieven uit andere netwerken. Zo kunnen we aanhaken en gebruik maken van inzichten en kansen uit het veld van de publieke gezondheid.   Navigeer direct naar: Kennissynthese Juiste Zorg Op de Juiste Plek | over domeinoverstijgend samenwerken Inspirerende werkagenda Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Kennisbundeling Mentale ... Lees meer

Domeinoverstijgend samenwerkenKennisontwikkelingMentale gezondheid
5 juni 2024

Goed nieuws: de awpg Lumens agenda staat online

We hebben weer een mijlpaal bereikt: de awpg Lumens agenda staat online: Agenda – awpglumens.nl. De nieuwe website van awpg Lumens krijgt steeds meer vorm. Je kunt er nu dus ook terecht voor het laatste nieuws over activiteiten van ons netwerk. Je vindt er een overzicht van bijeenkomsten van awpg Lumens, van onze partners en van andere Academische Werkplaatsen Publiek ... Lees meer

awpg LumensBlijf op de hoogteNieuws
4 juni 2024

Eerste resultaten Versterken Kennisinfrastructuur

Het afgelopen jaar is met subsidie van ZonMw een leernetwerk opgezet dat bijdraagt aan betere kennisuitwisseling op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Coördinator Tamara van Waardenburg van AWPG AMPHI vertelt in een interview met ZonMw hoe dat ging en wat het heeft opgeleverd. Het leernetwerk is één van de drie werkpakketten van het project Versterken Kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie. ... Lees meer

GALAKennisinfrastructuurKetenaanpakken
30 mei 2024

Waardig afscheid van Sjaak de Gouw

Relaties en partners namen op woensdag 29 mei afscheid van directeur Sjaak de Gouw tijdens het afscheidssymposium. Sjaak was Directeur Publieke Gezondheid bij Hecht GGD Hollands Midden en ruim 10 jaar voorzitter en boegbeeld van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens (voorheen Noordelijk Zuid-Holland). Confronterend en inspirerend Sjaak koos voor het symposium het thema ‘De contente mens. Dynamiek van waarden ... Lees meer

awpg Lumens
19 mei 2024

De IMPLEMENTATIE tool is nu digitaal beschikbaar

Met meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren! TNO en LUMC hebben een dynamische implementatietool ontwikkeld met meer dan 100 strategieën die organisaties en interventieontwikkelaars kunnen ondersteunen bij het effectief invoeren van innovaties in de publieke gezondheid. In dit nieuwsbericht leest u meer hierover. Bereik en impact van innovaties vallen vaak tegen. Effectieve innovaties (richtlijnen, interventies, programma’s) ... Lees meer

ImplementatieInnovatie
19 mei 2024

ZonMw financiering voor onderzoek naar booster vaccinatie tegen mpox

Binnen de tweede subsidieronde van het ZonMw programma Infectieziektebestrijding-3 gaan binnenkort 18 projecten van start. Deze projecten richten zich op maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het algemeen publiekelijk belang om het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten te verminderen. Eén van deze projecten is: “Immunogeniciteit van fractionele subcutane booster vaccinatie tegen mpox: non-inferioriteit studie” onder leiding van prof. dr. Leo ... Lees meer

Infectieziektebestrijding
5 mei 2024

Aanvraag ZonMw subsidie Leren transformeren goedgekeurd

Fantastisch nieuws voor de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord! Wij ontvangen een subsidie van €400.000,= voor drie jaar van ZonMw in het kader van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. De subsidie van ZonMw is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren werken aan verbeteren van gezondheid van mensen in de regio. Met deze subsidie kunnen zij verder ... Lees meer

Domeinoverstijgend samenwerkenPositieve gezondheid
2 april 2024

Afscheidssymposium Sjaak de Gouw: De contente mens

Met het symposium “De contente mens. Dynamiek van waarden in de publieke gezondheid” neemt Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid bij Hecht GGD Hollands Midden op 29 mei in gepaste stijl afscheid. Sjaak was ruim 10 jaar voorzitter en boegbeeld van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Hij heeft gedurende zijn gehele carrière een waardevolle bijdrage geleverd aan het beschermen, bevorderen ... Lees meer

awpg Lumens
24 maart 2024

ZonMw aanvraag Testen als steunpilaar

De aanvraag “Testen als steunpilaar: wat beïnvloedt testbereidheid bij meldingsplichtige infectieziektenuitbraken?” van GGD Haaglanden in samenwerking met de Health Campus en faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is goedgekeurd! De aanleiding Testen is veel gedaan tijdens de COVID-19 uitbraak, maar blijft van belang voor andere infectieziekten, zoals Hepatitis A. Het zorgt voor zicht op de verspreiding en geeft mogelijkheid ... Lees meer

InfectieziektebestrijdingTestbereidheid
23 maart 2024

Matty Crone neemt afscheid van awpg Lumens

Matty Crone is in januari dit jaar benoemd als hoogleraar Gezondheidsbevordering, verbinding preventie en zorg bij de Universiteit Maastricht. Maar liefst 16 jaar was zij actief bij awpg Lumens, voorheen AWPG Noordelijke Zuid-Holland. Zij was als universitair hoofddocent en gezondheidswetenschapper bij de LUMC afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde bij talloze onderzoeken betrokken, van kortdurende ‘klein maar fijn’ projecten tot promotieonderzoeken. ... Lees meer

GezondheidsachterstandenImplementatieonderzoek
26 februari 2024

“Better Together – Empowering citizen collectives” is goedgekeurd

Goed nieuws: het onderzoeksvoorstel “Better Together’’ is door de TNO Science Board en Raad van Bestuur goedgekeurd. Door middel van onderzoeksgelden vanuit EZK kunnen TNO onderzoekers de komende 4 jaar aan de slag met “Better Together – Empowering citizen collectives”. Dit project richt zich op burgercollectieven op het gebied van gezonde en duurzame leefomgeving en leefstijl, en onderzoekt hoe deze ... Lees meer

BurgerbetrokkenheidDomeinoverstijgend samenwerken

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon